Porównaj wartości Kso i rozpuszczalności molowej i odpowiedz na pytanie, który związek jest lepiej rozpuszczalny

Do opisu rozpuszczalności soli trudno rozpuszczalnych można posłużyć się dwoma parametrami: Kso opisującym stężenie jonów nad trudno rozpuszczalnym osadem w stanie równowagi, oraz rozpuszczalność molową S która wyraża stężenie soli w jej nasyconym roztworze. W tabeli poniżej zebrano wartości Kso oraz S dla dwóch związków:

Związek

Kso

S

Gd(OH)3

2×10-26

1,65×10-7

BiPO4

1,26×10-23

3,5×10-12

 

Zapisz wzór związku, który jest lepiej rozpuszczalny w wodzie. Następnie odpowiedz który parametr należało uwzględnić, podając uzasadnienie.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 22:50

Lepiej rozpuszczalnym związkiem jest: Gd(OH)3

Uzasadnienie: Należało porównać wartości rozpuszczalności molowej. Jest to podyktowane faktem, że oba związki różnią się budową, a tym samym równania na iloczyn rozpuszczalności są różne.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza