Present Simple vs Present Continuous

Present simple i present continuous - porównanie

W języku angielskim występują dwa czasy teraźniejsze: present simple i present continuous. Różnica między nimi polega na kontekście użycia. Inna jest też ich konstrukcja gramatyczna. Poniżej zamieszczamy zestawienie obu czasów zawierające ich najważniejsze elementy. Szczegóły dotyczące obu czasów przedstawione zostały w osobnych sekcjach.

Present simple

- Konstrukcja

podmiot + czasownik w formie podstawowej (infinitive)

W trzeciej osobie liczby pojedynczej dodajemy do czasownika końcówkę '-s'.

- Użycie i słowa klucze

Używany jest zwykle w odniesieniu do powtarzających się, codziennych czynności. Słowami kluczami w tym przypadku są przysłówki częstotliwości (adverbs of frequency): always – zawsze, usually – zwykle, often – często, sometimes – czasami, from time to time – od czasu do czasu, rarely/seldom – rzadko, never – nigdy.

She drinks coffee every day. - Ona pije kawę codziennie.
We are never sad. - Nigdy nie jesteśmy smutni.
How often do you go to the gym? - Jak często chodzisz na siłownię?

Mówi często o jakimś grafiku, planie, schemacie działania. Dlatego też stosowany jest w przypadku formalnych zasad, instrukcji, rozkładów, np.:

The train leaves at 8 o'clock. - Pociąg odjeżdża o 8.
The participants have a short break during the meeting. - Uczestnicy mają krótką przerwę podczas spotkania.
It works when you press this button. - To działa, jak naciśniesz ten włącznik.

To czas używany do opisu niepodważalnych faktów, stanów faktycznych czy też praw naukowych:

We live in Poland. - Mieszkamy w Polsce.
She speaks four languages. - Ona mówi czterema językami.
The temperature in winter is low. - Temperatura w zimie jest niska.

Stative verbs (czasowniki statyczne) - czyli wyrazy takie jak: be, have, know, like, love, hate, see, smell, think, want - używane są zwykle w czasie present simple.


Present continuous

- Konstrukcja

podmiot + odmieniony czasownik 'to be' + czasownik z końcówką '-ing'

- Użycie i słowa klucze

Używany jest zwykle w odniesieniu do sytuacji dziejącej się tu i teraz. Słowami kluczami dla czasu present continuous są: now/right now, at the moment/at this moment, today, this week/month itp.

I'm drinking coffee and listening to the music now.  - W tym momencie piję kawę i słucham muzyki.
Where are the children? They are playing footbal. - Gdzie dzieci? Grają w piłkę.
She is wearing a green dress and a funny hat. - Ona ma na sobie zieloną sukienkę i śmieszny kapelusz.

Mówi często o planach na najbliższy czas:

Today they are not meeting after school. - Dziś się nie spotykają po szkole.
We are going to Warsaw next weekend. - W następny weekend jedziemy do Warszawy.
I'm not going to this party. - Nie idę na tą imprezę.

Przykłady zdań zawierające zarówno czas present simple jak i present continuous:

They always meet after work, but they are not meeting today due to the holiday. - Oni zawsze spotykają się po pracy, ale dziś się nie spotykają z powodu świeta.
I usually get up at 7 o'clock, but tomorrow I'm getting up at 6. - Zwyklę wstaję o 7, ale jutro wstaję o 6.
I normally go to school by bus, but this week I'm riding a bicycle. - Normalnie jeżdżę do szkoły autobusem, ale w tym tygodniu jeżdżę na rowerze.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44