Present Simple - pytania i przeczenia

Tworzenie pytań i przeczeń w czasie present simple

1. Do tworzenia pytań w czasie present simple używamy operatora do/does:

Do I like football?
Do you like football?
Does she/he/it like football?

Do we like football?
Do you like football?
Do they like football?

UWAGA! W pytaniach w trzeciej osobie liczby pojedynczej znika przy czasowniku końcówka '-s' / '-es'/'-ies' występująca w zdaniach twierdzących w czasie present simple, np.:

She goes to school. - Does she go to school?
He does his homework. - Does he do his homework?
My friend speaks French. - Does my frind speak French?

Dzieje się tak za sprawą operatora 'does', który niejako odmienia czasownik przez osobę. W przypadku pozostałych osób mamy do czynienia z operatorem 'do'.

Krótkimi odpowiedziami na pytania w present simple są:

Yes, I do.
Yes, you do.
Yes, she/he/it does.
Yes, we do.
Yes, they do.

Albo

No, I don't.
No, you don't.
No, she/he/it doesn't.
No, we don't.
No, they don't.

Niekiedy w pytaniach pojawiają się również zaimki pytające (interrogative pronouns), takie jak: who? which? what? when? whose? whom? where? Ich miejsce jest przed operatorem. Spójrzmy na przykłady poniżej:

Where do you live? - Gdzie mieszkasz?
How often do they meet their grandparents? - Jak często oni odwiedzają swoich dziadków?
What time do you fininsh work? - O której kończysz pracę?
Which color does he like most? - Który kolor on lubi najbardziej?
Whom do I love? - Kogo ja kocham?

Spotykamy się też z pytaniami zawierającymi przysłówki częstotliwości (adverbs of frequency). Są to takie słowa jak: always, often, usually, never itp. Ich miejsce w pytaniu jest następujące:

What do you usually do in your free time? - Co zwykle robicie w czasie wolnym?
Does she often visit you? - Czy ona cię często odwiedza?
Do we always have a lunch break? - Czy my zawsze mamy przerwę lunchową?

2. Schemat przeczeń w czasie present simple jest następujący:
 
podmiot + don't /doesn't (do not / does not) + forma podstawowa czasownika (infinitive)

Przykład:

I don't drink coffee.
You don't drink coffee.
She/he/it doesn't drink coffee.

We don't drink coffee.
You don't drink coffee.
They don't drink coffee.

UWAGA! W przeczeniach w trzeciej osobie lczby pojedynczej znika przy czasowniku końcówka '-s' / '-es'/'-ies' występująca w zdaniach twierdzących w czasie present simple:

He speaks German but he doesn't speak Italian. - On mówi po niemiecku, ale nie mówi po włosku.
She works very hard but she doesn't work on weekends. - Ona pracuje ciężko, ale nie pracuje w weekendy.
My cat likes fish but it doesn't like meat. - Mój kot lubi ryby, ale nie lubi mięsa.

Inne przykłady przeczeń w czasie present simple:

Sorry, I don't know. - Przepraszam, nie wiem.
She doesn't talk much. - Ona dużo nie mówi.
You don't clean the house very often. - Nie sprzątasz domu zbyt często.
We don't travel very often. - Nie podróżujemy zbyt często.
They don't know our parents. - Oni nie znają naszych rodziców.
Martin doesn't go to the cinema. - Martin nie chodzi do kina.
I don't go shopping on Sundays. - Nie chodzę na zakupy w niedziele.
My English teacher doesn't like me. - Mój nauczyciel angielskiego mnie nie lubi.
Your dog doesn't go out very often. - Twój pies nie wychodzi zbyt często.
It doesn't work good. - To nie działa dobrze.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 3 =
knopers
2020-01-20 18:18:59
essa
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43