Present Simple - zastosowanie

Czas present simple to jeden z najprostszych i najczęściej używanych czasów w języku angielskim. Stosowany jest w następujących sytuacjach:

- w odniesieniu do czynności powtarzających się regularnie (czasami, zwykle, zawsze). Dotyczy to np. planów, grafików i rozkładów.

Przykłady:

The train leaves at 5 o'clock. - Pociąg odjeżdża o 5.
We usually start school at 8. - Zwykle zaczynamy szkołę o 8.
I have English classes three times a week. - Mam zajęcia z angielskiego trzy razy w tygodniu.

- mówiąc o tym, co nie wydarza się prawie wcale lub nigdy, np.:

We never work overtime. - Nigdy nie pracujemy w nadgodzinach.
She never drinks coffee. - Ona nigdy nie pije kawy.
I seldom read books. - Rzadko czytam książki.

- w przypadkach odnoszących się do faktów i praw naukowych, które są prawdziwe bez względu na okoliczności:

They come from Spain. - Oni pochodzą z Hiszpanii.
It snows a lot in winter. - W zimie dużo pada śniegu.
The year has 12 months. - Rok ma 12 miesięcy.

- w narracjach i recenzjach:

At the engagement party Alice escapes from the crowd to get some space. She notices a white rabbit and strats to chase him. In this way Alice ends up in the magical world from her childhood called ''Wonderland''. - Podczas przyjęcia zaręczynowego Alicja ucieka z tłumu, żeby pobyć sama. Zauważa białego królika i zaczyna go gonić. W ten sposób trafia do magicznego świata swojego dzieciństwa zwanego ''Krainą Czarów''.

Present simple używany jest zwykle z przysłówkami częstotliwości (adverbs of frequency). Są to takie słowa, jak: always – zawsze, usually – zwykle, often – często, sometimes – czasami, from time to time – od czasu do czasu, rarely/seldom – rzadko, never – nigdy.

Adverbs of frequency występują po podmiocie i przed czasownikiem, np.:

I always eat breakfast. - Zawsze jem śniadanie.
They often go fishing. - Oni często jeżdżą na ryby.
Our teacher usually comes late. - Nasza nauczycielka zwykle się spóźnia.

W zdaniach z czasownikiem 'to be' adverbs of frequency występują po czasowniku:

I am always optimistic. - Jestem zwykle optymistą.
She is often unhappy. - Ona jest często niezadowolona.
They are sometimes tiring. - Oni są czasem męczący.

Więcej na ten temat adverbs of frequency znaleźć można w sekcji dotyczącej przysłówka.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
Fajne polecam dobrze opracowane
• 2023-09-26 19:47:13
Bardzo fajne .
• 2023-09-26 11:20:23
Oku
• 2023-09-25 20:58:38
Muszę na poniedziałek napisać coś o "portret z pelargoniami" ale niestety tu nie znala...
• 2023-09-24 10:07:26
Gitówa
• 2023-09-19 21:19:02