Czas Present Simple - “to be” i pozostałe czasowniki

W czasie teraźniejszym Present Simple używamy czasownika to be - być oraz pozostałych czasowników opisujących stany, uczucia, czynności.

Czasownik to be przyjmujący trzy formy: am, are, is używany jest wyłącznie tam, gdzie potrzebna jest odmiana czasownika być.

Na przykład:

I am a student. (Jestem uczniem.)

You are a student. (Ty jesteś uczniem.)

 Is he a student. (Czy on jest uczniem?)

She isn’t a student. (Ona nie jest uczniem.)

It is a student. (Ono (dziecko) jest uczniem.)

We aren’t students. (Nie jesteśmy uczniami.)

You are students. (Jesteście uczniami.)

Are they students? (Czy oni/one uczniami?)

Z kolei pozostałe czaswoniki wyrażające stany (np. live-żyć, mieszkać), uczucia (np.love-kochać), wykonywane czynności (np. read- czytać) podlegają odmianie zgodnie z zasadami użycia czasu teraźniejszego Present Simple.

Na przykład:

I live in Poland. (Żyję w Polsce.)

Does she love her children? (Czy ona kocha swoje dzieci?)

He doesn’t read a lot of books. (On nie czyta dużo książek.)

It often rains here in autumn. (Jesienią często pada tutaj deszcz.)

We don’t watch TV every evening. (Nie oglądamy telewizji co wieczór.)

You like pizza. (Lubisz pizzę.)

Do they work

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
Stanisław Łokietek???
MariaŻ • 2020-10-31 14:11:41
co
xd • 2020-10-30 09:40:54
Dobrze opisane jednak brakuje w środkach stylistycznych epitetu
User532750214 • 2020-10-30 09:18:09
gupi
lolxd • 2020-10-30 09:11:44
Stary siedzi na wersalce i...
Stary • 2020-10-29 19:18:40