Czas Present Simple - “to be” i pozostałe czasowniki

W czasie teraźniejszym Present Simple używamy czasownika to be - być oraz pozostałych czasowników opisujących stany, uczucia, czynności.

Czasownik to be przyjmujący trzy formy: am, are, is używany jest wyłącznie tam, gdzie potrzebna jest odmiana czasownika być.

Na przykład:

I am a student. (Jestem uczniem.)

You are a student. (Ty jesteś uczniem.)

 Is he a student. (Czy on jest uczniem?)

She isn’t a student. (Ona nie jest uczniem.)

It is a student. (Ono (dziecko) jest uczniem.)

We aren’t students. (Nie jesteśmy uczniami.)

You are students. (Jesteście uczniami.)

Are they students? (Czy oni/one uczniami?)

Z kolei pozostałe czaswoniki wyrażające stany (np. live-żyć, mieszkać), uczucia (np.love-kochać), wykonywane czynności (np. read- czytać) podlegają odmianie zgodnie z zasadami użycia czasu teraźniejszego Present Simple.

Na przykład:

I live in Poland. (Żyję w Polsce.)

Does she love her children? (Czy ona kocha swoje dzieci?)

He doesn’t read a lot of books. (On nie czyta dużo książek.)

It often rains here in autumn. (Jesienią często pada tutaj deszcz.)

We don’t watch TV every evening. (Nie oglądamy telewizji co wieczór.)

You like pizza. (Lubisz pizzę.)

Do they work together? (Czy oni pracują razem?)

To

Polecamy również:

  • Present Simple - pytania i przeczenia

    Do tworzenia pytań w czasie present simple używamy operatora do/does: Do I like football? Schemat przeczeń w czasie present simple jest następujący: podmiot + don't /doesn't  + forma podstawowa czasownika (infinitive): I don't drink coffee. Więcej »

  • Present Simple - zastosowanie

    Czas present simple to jeden z najprostszych i najczęściej używanych czasów w języku angielskim. Stosowany jest w odniesieniu do czynności powtarzających się regularnie (czasami, zwykle, zawsze). Więcej »

  • Present Simple vs Present Continuous

    W języku angielskim występują dwa czasy teraźniejsze: present simple i present continuous. Różnica między nimi polega na kontekście użycia. Inna jest też ich konstrukcja gramatyczna. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
w
ldwjnd • 2021-07-27 09:06:46
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39