Typy okolicznika

Określ z jakim typem okolicznika masz do czynienia.

 1. Wbrew zakazowi
 2. Ciężko
 3. najbardziej
 4. dla ostrożności
 5. w południe
 6. jeśli nie zaśnie
 7. bo chciał
 8. w domu

Szkoła Podstawowa Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Joanna Ekspert eSzkola.pl
24.03.2020 10:03

Wyróżniamy okoliczniki miejsca (gdzie? dokąd? Skąd?, czasu (kiedy? Od kiedy? Do kiedy?), sposobu (jak? w jaki sposób?), celu (po co? W jakim celu?), przyczyny (dlaczego? Z jakiego powodu?), przyzowlenia (wbrew czemu?), stopnia (jak bardzo?), warunku (pod jakim warunkiem?).

 1. Przywolenia (wbrew czemu? Wbrew zakazowi)
 2. Sposobu (jak? ciężko)
 3. Stopnia (w jakim stopniu? Najbardziej)
 4. Celu (w jakim celu? Dla ostrożności)
 5. Czasu (kiedy? W południe)
 6. Warunku (pod jakim warunkiem? Jeśli nie zaśnie)
 7. Przyczyny (dlaczego? Bo chciał)
 8. Miejsca (gdzie? w domu)

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: