Znajdź okolicznik w zdaniu

Znajdź w zdaniach okoliczniki.

 1. Monika starannie zapakowała kanapki.
 2. Spotkamy się w domu.
 3. Nie mogliśmy się wczoraj spotkać.
 4. Mimo problemów naprawiłem auto.
 5. Przyszedłem po Anię.
 6. Sprzątałem cztery godziny.

Szkoła Podstawowa Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Joanna Ekspert eSzkola.pl
23.03.2020 08:48

Okolicznik określa czasownik np. czas wykonania czynności, miejsce, przyczynę, sposób. Odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy? Po co? Dlaczego? Mimo co? Jak długo?

 1. Starannie (jak? starannie)
 2. W domu (gdzie? w domu)
 3. Wczoraj (kiedy? Wczoraj)
 4. Mimo problemów (mimo czego? mimo poroblemów)
 5. Po Anię (po co? Po Anię)
 6. Cztery godziny (jak długo? Cztery godziny)

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: