Dwa czasowniki bezpośrednio po sobie - to lub forma ciągła -ing

Jeżeli chcemy użyć dwóch czasowników bezpośrednio po sobie, musimy wówczas użyć zwrotu to lub zastosować formę ciągłą ing.

Czasownik + to

W przypadku większości czasowników stosujemy po nich to oraz dodajemy bezokolicznik.

Na przykład:

want - chcieć

ask - pytać

decide - decydować

agree - zgadzać się

disagree - nie zgadzać się

prepare - przygotować

manage - podołać czemuś

fail - nie podołać czemuś

expect - spodziewać się czegoś

refuse - odmówić

Przykłady zdań:

I want to learn Japanese. (Chcę uczyć się japońskiego.)

They asked me to help them. (Poprosili mnie, żeby im pomóc.)

Why did you decide to move to New York? (Dlaczego zdecydowałeś się przeprowadzić do Nowego Jorku?)

Czasownik, po którym stosujemy to oraz bezokolicznik podlega odmianie zgodnie z zasadami danego czasu gramatycznego.


Forma ciągła -ing

Najpopularniejsze czasowniki, po których używamy formy ciągłej -ing to:

can't stand - nie móc znieść czegoś

can’t help - nie móc się powstrzymać przed zrobieniem czegoś

avoid - unikać

enjoy - lubić

feel like - mieć na coś ochotę

imagine - wyobrażać sobie

miss - tęksnić

don’t/doesn’t mind - nie mieć nic przeciwko

keep - kontynuować

fancy - mieć na coś ochotę

practice - ćwiczyć

admit - przyznać się do czegoś

go on - kontynuować

give up - przestać coś robić

recommend - polecać

suggest - sugerować

deny - zaprzeczyć

mean - znaczyć, mieć na myśli

postpone - odwlekać

finish - zakończyć

appreciate - doceniać

anticipate - nie móć się doczekać

delay - opóźniać

despise - nie znosić czegoś

Przykłady zdań:

I can’t stand listening to pop. (Nie mogę znieść słuchania muzyki pop.)

Mary can’t help eating chocolate. (Mary nie może sobie odmówić jedzenia czekolady.)

Why does he avoid talking about your parents? (Dlaczego on unika rozmawiania o swoich rodzicach?)

Czasownik, po którym stosujemy formę ciągłą podlega odmianie zgodnie z zasadami danego czasu gramatycznego.


Czasownik + to lub forma ciągła -ing

Istnieją czasowniki po których można zastosować zarówno to i bezokolicznik, jak i formę ciągłą. Nie zmienia to znaczenia zdania.

Na przykład:

like - lubić

start - zacząć

Przykłady zdań:

I like to go to the cinema. = I like going to the cinema. (Lubię chodzić do kina.)

 

W przypadku niektórych czasowników, użycie to i bezokolicznika oraz formy ciągłej zmienia sens zdania.

Na przykład:

stop - przestać

remember - pamiętać

forget - zapomnieć

Przykłady zdań:

John stopped to smoke. (John przystanął, żeby zapalić papierosa.)

John stopped smoking. (John przestał palić.)

I remember to call Vicky. (Pamiętam o tym, żeby zadzwonić do Vicky.)

I remember calling Vicky. (Pamiętam, że dzwoniłam do Vicky.)

They forget to lock the door. (Zapomnieli zamknąć drzwi.)

They forgot locking the door. (Zapomnieli, że zamknęli drzwi.)

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43