I was supposed to do it oraz I was supposed to have done it - różnica w zastosowaniu

Na pozór różnica pomiędzy tymi dwoma konstrukcjami: I was supposed to do it i I was supposed to have done it nie wydaje się znacząca, jednak w rzeczywistości każdy ze zwrotów niesie za sobą zupełnie inne znaczenie. 

I WAS SUPPOSED TO DO IT

a.) znaczenie

Tą formułę można przetłumaczyć jako: miałam to zrobić ( nie wiadomo, czy to zrobiłam )

b.) użycie

- twierdzenia

podmiot + to be w formie przeszłej ( was / were ) + supposed to + bezokolicznik

Przykłady zdań :

Singular - liczba pojedyncza

was supposed to prepare a presentation. - Miałam przygotować prezentację. 

You were supposed to prepare a presentation. - Miałeś przygotować prezentację. 

He / She / It  was supposed to preapare a presentation. - On miał / Ona miała / Ono miało przygotować prezentację. 

Pular - liczba mnoga

We were supposed to prepare a presentation. - Mieliśmy przygotować prezentację. 

You were supposed to prepare a presentation. - Mieliście przygotować prezentację. 

They were supposed to preapare a presentation. - One / oni mieli przygotować prezentację. 

- przeczenia

podmiot + to be not w formie przeszłej ( was not - wasn't / were not - weren't ) + supposed to + bezokolicznik

Przykłady zdań :

Singular - liczba pojedyncza

was not ( wasn't ) supposed to prepare a presentation. - Nie miałam przygotować prezentacji. 

You were not ( weren't ) supposed to prepare a presentation. - Nie miałeś przygotować prezentacji. 

He / She / It  was not ( wasn't ) supposed to preapare a presentation. - On nie miał / Ona nie miała / Ono nie miało przygotować prezentacji. 

Pular - liczba mnoga

We were not ( weren't ) supposed to prepare a presentation. - Nie mieliśmy przygotować prezentacji. 

You were not ( weren't ) supposed to prepare a presentation. - Nie mieliście przygotować prezentacji. 

They were not ( weren't ) supposed to preapare a presentation. - One / oni nie mieli przygotować prezentacji. 

- pytania i krótkie odpowiedzi

( ? ) to be w formie przeszłej ( was / were ) + podmiot + supposed to + bezokolicznik

( odpowiedź ) Yes, + podmiot + to be w formie przeszłej ( was / were ) / No, + podmiot + to be not w formie przeszłej ( wasn't / weren't ) 

Przykłady zdań :

Singular - liczba pojedyncza

Was supposed to prepare a presentation?  - Czy miałam przygotować prezentację?

Yes, I was. / No, I wasn't. - Tak, miałam. / Nie, nie miałam.

Yes, you were. / No, you weren't. - Tak, miałaś. / Nie, nie miałaś. 

Were you supposed to prepare a presentation? - Czy miałeś przygotować prezentację?

Yes, I was. / No, I wasn't. - Tak, miałem. / Nie, nie miałem.

Yes, you were. / No, you weren't. - Tak, miałeś. / Nie, nie miałeś. 

Was he / she / it supposed to preapare a presentation? - Czy on miał / ona miała / ono miało przygotować prezentację?

Yes, he / she / it  was.     No, he/ she / it wasn't. - Tak, miał, miała, miało.   Nie, nie miał, nie miała, nie miało.

Pular - liczba mnoga

Were we supposed to prepare a presentation? - Czy mieliśmy przygotować prezentację?

Yes, we were. / No, we weren't. - Tak, mieliśmy. / Nie, nie mieliśmy.

Yes, you were. / No, you weren't. - Tak, mieliście. / Nie, nie mieliście.

Were you supposed to prepare a presentation? - Czy mieliście przygotować prezentację?

Yes, we were. / No, we weren't. - Tak, mieliśmy. / Nie, nie mieliśmy.

Yes, you were. / No, you weren't. - Tak, mieliście. / Nie, nie mieliście.

Were they supposed to preapare a presentation? - Czy one / oni mieli przygotować prezentację?

Yes, they were. / No, they weren't. - Tak, one, oni mieli. / Nie, one, oni nie mieli.

I WAS SUPPOSED TO HAVE DONE IT

a.) znaczenie

Tą formułę tłumaczymy jako: miałam to zrobić, ale tego nie zrobiłam

b.) użycie

- twierdzenia

podmiot

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
Kutas
• 2023-12-11 09:27:47
a
• 2023-12-10 16:34:11
sdf
• 2023-12-09 16:26:23
eseba karai
• 2023-12-09 13:28:33
OOOO Pan Pan Paweł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
• 2023-12-07 14:50:52