I was supposed to do it oraz I was supposed to have done it - różnica w zastosowaniu

Na pozór różnica pomiędzy tymi dwoma konstrukcjami: I was supposed to do it i I was supposed to have done it nie wydaje się znacząca, jednak w rzeczywistości każdy ze zwrotów niesie za sobą zupełnie inne znaczenie. 

I WAS SUPPOSED TO DO IT

a.) znaczenie

Tą formułę można przetłumaczyć jako: miałam to zrobić ( nie wiadomo, czy to zrobiłam )

b.) użycie

- twierdzenia

podmiot + to be w formie przeszłej ( was / were ) + supposed to + bezokolicznik

Przykłady zdań :

Singular - liczba pojedyncza

was supposed to prepare a presentation. - Miałam przygotować prezentację. 

You were supposed to prepare a presentation. - Miałeś przygotować prezentację. 

He / She / It  was supposed to preapare a presentation. - On miał / Ona miała / Ono miało przygotować prezentację. 

Pular - liczba mnoga

We were supposed to prepare a presentation. - Mieliśmy przygotować prezentację. 

You were supposed to prepare a presentation. - Mieliście przygotować prezentację. 

They were supposed to preapare a presentation. - One / oni mieli przygotować prezentację. 

- przeczenia

podmiot + to be not w formie przeszłej ( was not - wasn't / were not - weren't ) + supposed to + bezokolicznik

Przykłady zdań :

Singular - liczba pojedyncza

was not ( wasn't ) supposed to prepare a presentation. - Nie miałam przygotować prezentacji. 

You were not ( weren't ) supposed to prepare a presentation. - Nie miałeś przygotować prezentacji. 

He / She / It  was not ( wasn't ) supposed to preapare a presentation. - On nie miał / Ona nie miała / Ono nie miało przygotować prezentacji. 

Pular - liczba mnoga

We were not ( weren't ) supposed to prepare a presentation. - Nie mieliśmy przygotować prezentacji. 

You were not ( weren't ) supposed to prepare a presentation. - Nie mieliście przygotować prezentacji. 

They were not ( weren't ) supposed to preapare a presentation. - One / oni nie mieli przygotować prezentacji. 

- pytania i krótkie odpowiedzi

( ? ) to be w formie przeszłej ( was / were ) + podmiot + supposed to + bezokolicznik

( odpowiedź ) Yes, + podmiot + to be w formie przeszłej ( was / were ) / No, + podmiot + to be not w formie przeszłej ( wasn't / weren't ) 

Przykłady zdań :

Singular - liczba pojedyncza

Was supposed to prepare a presentation?  - Czy miałam przygotować prezentację?

Yes, I was. / No, I wasn't. - Tak, miałam. / Nie, nie miałam.

Yes, you were. / No, you weren't. - Tak, miałaś. / Nie, nie miałaś. 

Were you supposed to prepare a presentation? - Czy miałeś przygotować prezentację?

Yes, I was. / No, I wasn't. - Tak, miałem. / Nie, nie miałem.

Yes, you were. / No, you weren't. - Tak, miałeś. / Nie, nie miałeś. 

Was he / she / it supposed to preapare a presentation? - Czy on miał / ona miała / ono miało przygotować prezentację?

Yes, he / she / it  was.     No, he/ she / it wasn't. - Tak, miał, miała, miało.   Nie, nie miał, nie miała, nie miało.

Pular - liczba mnoga

Were we supposed to prepare a presentation? - Czy mieliśmy przygotować prezentację?

Yes, we were. / No, we weren't. - Tak, mieliśmy. / Nie, nie mieliśmy.

Yes, you were. / No, you weren't. - Tak, mieliście. / Nie, nie mieliście.

Were you supposed to prepare a presentation? - Czy mieliście przygotować prezentację?

Yes, we were. / No, we weren't. - Tak, mieliśmy. / Nie, nie mieliśmy.

Yes, you were. / No, you weren't. - Tak, mieliście. / Nie, nie mieliście.

Were they supposed to preapare a presentation? - Czy one / oni mieli przygotować prezentację?

Yes, they were. / No, they weren't. - Tak, one, oni mieli. / Nie, one, oni nie mieli.

I WAS SUPPOSED TO HAVE DONE IT

a.) znaczenie

Tą formułę tłumaczymy jako: miałam to zrobić, ale tego nie zrobiłam

b.) użycie

- twierdzenia

podmiot + to be w formie przeszłej ( was / were ) + supposed to + have + Past Participle ( trzecia forma czasownika )

Przykłady zdań :

Singular - liczba pojedyncza

was supposed to have prepared a presentation, but I didn't have time for it. - Miałam przygotować prezentację, ale nie miałam na to czasu.

You were supposed to have prepared a presentation but you didn't have time for it. - Miałeś przygotować prezentację, ale nie miałeś na to czasu. 

He / She / It  was supposed to have preapared a presentation but he / she / it didn't have time for it. - On miał / Ona miała / Ono miało przygotować prezentację, ale nie miał / nie miała / nie miało na to czasu.

Pular - liczba mnoga

We were supposed to have prepared a presentation but we didn't have time for it. - Mieliśmy przygotować prezentację, ale nie mieliśmy na to czasu.

You were supposed to have prepared a presentation but you didn't have time for it. - Mieliście przygotować prezentację, ale nie mieliście na to czasu.

They  were supposed to have prepared a presentation but you they have time for it. - Miały / mieli przygotować prezentację, ale one/ oni nie miały / nie mieli na to czasu.

- przeczenia

podmiot + to be not w formie przeszłej ( was not - wasn't  / were not - weren't ) + supposed to + have + Past Participle ( trzecia forma czasownika )

Przykłady zdań :

Singular - liczba pojedyncza

was not ( wasn't ) supposed to have prepared a presentation, because I didn't have time for it. - Nie miałam przygotować prezentacji, ponieważ nie miałam na to czasu.

You were not ( weren't ) supposed to have prepared a presentation, because you didn't have time for it. - Nie miałeś przygotować prezentacji, ponieważ nie miałeś na to czasu. 

He / She / It  was not ( wasn't ) supposed to have preapared a presentation, because he / she / it didn't have time for it. - On nie miał / Ona nie miała / Ono nie miało przygotować prezentacji, ponieważ  nie miał / nie miała / nie miało na to czasu.

Pular - liczba mnoga

We were not ( weren't )  supposed to have prepared a presentation, because we didn't have time for it. - Nie miieliśmy przygotować prezentacji, ponieważ  nie mieliśmy na to czasu.

You were not ( weren't ) supposed to have prepared a presentation, because you didn't have time for it. - Nie mieliście przygotować prezentacji, ponieważ nie mieliście na to czasu.

They were not ( weren't ) supposed to have prepared a presentation, because they didn't have time for it. - One nie miały / Oni nie mieli przygotować prezentacji, ponieważ one nie miały / oni nie mieli na to czasu.

- pytania i krótkie odpowiedzi

( ? ) to be  w formie przeszłej ( was / were ) + podmiot + supposed to + have + Past Participle ( trzecia forma czasownika )

( odpowiedź ) Yes, + podmiot + was/ were.     No, + podmiot + wasn't / weren't. 

Przykłady zdań :

Singular - liczba pojedyncza

Was I supposed to have prepared a presentation due to the fact I had some time for it? - Czy miałam przygotować prezentację ze względu na to, że miałam na to czas?

Yes, I was. / No, I wasn't. - Tak, miałam. / Nie, nie miałam.

Yes, you were. / No, you weren't. - Tak, miałaś. / Nie, nie miałaś. 

Were you supposed to have prepared a presentation  due to the fact you had some time for it? - Czy miałeś przygotować prezentację ze względu na to, że miałeś na to czas?

Yes, I was. / No, I wasn't. - Tak, miałem. / Nie, nie miałem.

Yes, you were. / No, you weren't. - Tak, miałeś. / Nie, nie miałeś. 

Was he / she / it  supposed to have prepared a presentation  due to the fact he / she / it had some time for it? - Czy on miał / ona miała / ono miało przygotować prezentację ze względu na to, że miał / miała / miało na to czas?

Yes, he / she / it was. - Tak, miał, miała, miało.   No, he / she / it wasn't. - Nie, nie miał / nie miała / nie miało.

Plural - liczba mnoga

Were we supposed to have prepared a presentation due to the fact we had some time for it? - Czy mieliśmy przygotować prezentację ze względu na to, że mieliśmy na to czas?

Yes, we were. / No, we weren't. - Tak, mieliśmy. / Nie, nie mieliśmy.

Yes, you were. / No, you weren't. - Tak, mieliście. / Nie, nie mieliście. 

Were you supposed to have prepared a presentation  due to the fact you had some time for it? - Czy mieliście przygotować prezentację ze względu na to, że mieliście na to czas?

Yes, we were. / No, we weren't. - Tak, mieliśmy. / Nie, nie mieliśmy.

Yes, you were. / No, you weren't. - Tak, mieliście. / Nie, nie mieliście. 

Podsumowując: 

Zwrotu I was supposed to do something używamy mówiąć o czynności, którą mieliśmy wykonać i zwrot ten nie definiuje, czy rzeczywiście to zrobiliśmy.

Z kolei forma I was supposed to have done it zdradza, że nie wykonaliśmy zadania, które mieliśmy zrealizować.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23