Bezokolicznik angielski (Infinitive) - formy, tłumaczenie

Bezokolicznik angielski (the Infinitive) jest używany:

- w celu wyrażenia powodu

He went out to get some fresh air. - Wyszedł zaczerpnąć świeżego powietrza.
We met to discuss this issue. - Spotkaliśmy się żeby przedyskutować ten problem.
She called me to ask about you. - Ona zadzwoniła do mnie żeby spytać o ciebie.

- po niektórych czasownikach, np.: agree, appear, decide, expect, hope, plan, promise, refuse

They agreed to introduce the changes. - Zgodzili się wprowadzić zmiany.
I plan to go to England next week. - Planuję jechac do Anglii w następnym tygodniu.
She hopes to pass her exams. - Ona ma nadzieję, że zda swoje egzaminy.

- po niektórych przymiotnikach, np.: happy, difficult, sorry, unable

I am happy to hear that you are ok. - Cieszę się słysząc, że u ciebie wszystko ok.
It is difficult to solve this problem. - Trudno jest rozwiązać ten problem.
We are sorry to bother you. - Przepraszamy, że cię niepokoimy.

- do wyrażania preferencji (np. I would like.. , I would prefer...)

I'd like to stay with you. - Chciałbym z wami zostać.
She would prefer to go home. - Ona wolałaby iść do domu.

- w wyrażeniach typu: to be honest... , to tell you the truth... , to start with... , to sum up...
 
To tell you the truth, I don't know how to do it. - Szczerze mówiąc, nie wiem jak to zrobić.
To sum up, it's hard to raise children. - Podsumowując, ciężko jest wychowywać dzieci.

- w konstrukcjach z ''too'' i ''enough''

She has got enough knowledge to do this task. - Ona ma wystarczającą wiedzę żeby zrobić to zadanie.
It was too late to meet them. - Było zbyt późno żeby się z nimi spotkać.

- w konstrukcjach z czasownikiem ''be'' + the first/the second/the last

He was the last one to come. - On przyszedł ostatni.
She was the first to perform. - Ona występowała jako pierwsza.

Jeśli w zdaniu pojawia się wiele bezokoliczników połączonych spójnikami ''and'' lub ''or'', to możemy pominąć ''to'' przed każdym kolejnym (poza pierwszym):

We will go to the park to meet our friends and have a picnic. - Pójdziemy do parku spotkać się z przyjaciółmi i zrobić sobie piknik.

Bezokolicznik bez ''to''

W niektórych przypadkach bezokolicznik używany jest bez ''to''. Są to następujące sytuacje:

- po czasownikach modalnych (np. can, may, will)

May I seat there? - Czy mogę tutaj usiąść?
Can you pass me my mobile? - Czy możesz podać mi mój telefon komórkowy?

- po wyrażeniach z had better / would rather / would sooner

I'd rather stay at home. - Ja bym raczej została w domu.
We would sooner go to Greece. - Wolelibyśmy pojechac do Grecji.

- po czasownikach feel, see, make, let

They let him go to the concert. - Pozwolili mu pójść na koncert.
She made me tell the truth. - Zmusiła mnie do powiedzenia prawdy.

Jednak jeśli te czasowniki pojawiają się w stronie biernej, ''to'' zostaje zachowane:

I was made to tell the truth. - Zostałem zmuszony do powiedzenia prawdy.

Czasownik ''let'' ponadto przybiera formę ''be allowed to'':

He was allowed to go to the concert.

W niektórych przypadkach bezokolicznik stosowany jest zamiennie z formą gerundialną. Dotyczy to użycia po takich czasownikach jak: begin, continue, start, advise, allow, encourage, permit, need, require, want.

Przykłady:

We begin to sing.
We begin singing.

The doctor advised me to stay at home.
The doctor advised staying at home.

Your dog needs to be fed.
Your dog needs feeding.

Jednak niektóre czasowniki w formie gerundialnej i bezokolicznikowej przybierają nieco inne znaczenie.

Przykłady:

I forgot to close the door. - Zapomniałem zamknąć drzwi.
I will never forget closing the door. They lock was broken. - Nigdy nie zapomnę zamykania tych drzwi. Zamek był zepsuty.

She remembered to call him. - Pamiętała żeby do niego zadzwonić.
She remembered calling him. He was very rude. - Pamięta, jak do niego dzwoniła. Była bardzo niegrzeczny.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23