Must czy have to - różnice w zastosowaniu

W zasadzie oba czasowniki must oraz have to oznaczają musieć. Dla ułatwienia polecam jednak tłumaczyć je nieco inaczej: must jako musieć a have to jako mieć obowiązek. Spójrzmy na ich zastosowania w różnych kontekstach.

Must - musieć

Używamy tego czasownika do mówienia o:

1. pewnej czynności, do której wykonania sami się poczuwamy (odczuwamy taką wewnętrzną potrzebę)

- twierdzenie

I must go to a hairdresser. (Muszę iść do fryzjera.)

- przeczenie

W przeczeniach dla wyrażenia braku wewnętrznej potrzeby zrobienia czegoś używamy formy don’t have to/doesn’t have to (dla podmiotów:he,she,it).

Forma mustn’t (must not) oznacza bowiem nie można.

I don’t have to go to a hairdresser. (Nie musze iść do fryzjera.)

She doesn’t have to go to a hairdresser. (Ona nie musi iść do fryzjera.)

- pytanie

Must I go to a hairdresser? (Czy muszę iść do fryzjera?)

Must she go to a hairdresser? (Czy ona musi isć do fryzjera?)

- w powyższych przykładach mowa jest o pójściu do fryzjera, czyli o czynności, do wykonania której nie potrzeba przymusu.

2. znakach, regulaminach

- twierdzenia

You must keep quiet. (Musisz zachować ciszę.)

Each child must stay under supervision. (Każde dziecko musi być pod opieką.)

- przeczenia

You mustn’t smoke in here. (Nie możesz tutaj palić.)

You mustn’t use your cell phone at school. (Nie możesz używać telefonu komórkowego w szkole.)

- pytania

Must the students switch off their cell phones? (Czy uczniowie muszę wyłączyć telefony komórkowe?)

Must we stay away from the door? (Czy musimy trzymać sie z dala od drzwi?)

- w powyższych przykładach mówimy o znakach/tabliczkach lub regulaminach szkolnych

Have to - mieć obowiązek

Tego czasownika używamy do mówienia o:

1. narzuconym przez kogoś obowiązku

- twierdzenia

You have to tidy up your bedroom. (Musisz posprzątać swój pokój.)

The doctor said she has to take the pills twice a day. (Doktor powiedział, że ona musi brać tabletki dwa razy dziennie.)

- przeczenia

You don’t have to tidy up your bedroom. (Nie musisz posprzątać swojego pokoju.)

The doctor said she doesn’t have to take the pills twice a day. (Doktor powiedział, że ona nie musi brać tabletek dwa razy dziennie.)

- pytania

Do I have to tidy up my bedroom? (Czy muszę posprzątać swój pokój?)

Does she have to take the pills twice a day, as the doctor said? (Czy ona musi brać tabletki dwa razy dziennie, jak powiedział lekarz?)

- w przedstawionych przykładach jest mowa o obowiązku nałożonym przez rodzica i lekarza

Podsumowanie

Must - musieć

- wyrażanie czynności, do których wykonania sami czujemy się zobligowani

- mówienie o regulaminach, nakazach i zakazach

Have to - mieć  obowiązek

- wyrażanie nałożonego przez kogoś obowiązku

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 5 =
Alex
2022-03-26 12:12:48
Ekstra pomocy w nauce have to i must
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43