Must, have to, don’t have to, should - różnice zastosowania

Wszystkie te czaswoniki: must, have to, don’t have to, should wyrażają rodzaj przymusu, konieczności.

Must

Wyrażenie stosujemy w dwóch wypadkach:

- mówiąc o naszej wewnętrznej potrzebie zrobienia czegoś

I must change my hairstyle.-Muszę zmienić fryzurę. (To moja własna potrzeba)

- mówiąc o znakach nakazu/regulaminach

You must pay in cash to complete the payment.-Mówisz zapłacić gotówką, aby dokończyć płatność. (Taki jest regulamin)

Have to

używamy do wyrażania narzconego nam obowiązku.

The teacher said I have to prepare a presentation for Monday.-Nauczyciel powiedział, że musze przygotować prezentację na poniedziałek. (Nauczyciel narzucił mi przygotowanie prezentacji)

Don’t have to

Tego zwrotu, bądź odpowiedniego mu doesn’t have to w trzeciej osobie liczbie pojedynczej, używamy, gdy chcemy powiedzieć, że czegoś nie trzeba wykonać.

Na przykład:

I don’t have to come home now. (Nie muszę teraz wracać do domu.)

She doesn’t have to come home now. (Ona nie musi teraz wracać do domu.)

Should

Czasownik should oznacza powinnam/powinieneś itp. Stosujemy go do mówienia o czymś, co powinno zostać zrobione.

They should study more. (Oni powinni więcej się uczyć.)

W poniższym tekście zawarte są wszystkie z wymienionych czasowników.

I know I must exercise more if I want to lose weight. The doctor told me that I have to be more active if I don’t want to have diabetes in the future. It’s not fair that my classmate Sarah doesn’t have to do anything special to stay fit. She eats sweets every day and still doesn’t put on weight.  She should be glad that she doesn’t have to worry about her look and health.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 4 =
Anglik
2021-05-07 11:35:01
It's very good. :D
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44