Różnica w użyciu czasowników wonder i wander

Kolejne z często mylonych słów to wonder i wander. Oprócz minimalnej różnicy w zapisie, te słowa różni także wymowa i znaczenie, a co za tym idzie zastosowanie.

Wonder

a.) wymowa

BrE  /ˈwʌn.dər/      AmE /ˈwʌn.dɚ/

b.) znaczenie

Słowo wonder to czasownik, który oznacza zastanawiać/dziwić się.

c.) zastosowanie

Wonder łączy się często z:

- przyimkiem if/whether (czy)

Przykłady:

I wonder if she still remembers me. – Zastanawiam się, czy ona nadal mnie pamięta.

Mark wondered whether they would call him back. – Mark zastanawiał się, czy (oni/one) oddzwonią do niego.

We can’t tell the police we saw Mike. They will start wondering if we have something to do with his disappearance. – Nie możemy powiedzieć polocji, że widzieliśmy

Mike’a. Zaczną się zastanawiać czy mamy coś wspólnego z jego zniknięciem.

-  określeniami typu : when / where / what / who / why / how

Przykłady:

Our teacher often wonders where we get our crazy ideas from. - Nasz nauczyciel zastanawia się skąd bierzemy nasze szalone pomysły.

The students wondered how they were going to tell their parents the truth. - Uczniowie zastanawiają się w jaki sposób mają powiedzieć rodzicom prawdę.

If I buy myself a house, everyone will wonder when I earned that much money. - Jeśli kupię sobie dom, to wszyscy będę się dziwić kiedy zarobiłem tyle pieniędzy.

Wander

a.) wymowa

BrE  /ˈwɒn.dər/     AmE  /ˈwɑːn.dɚ/

b.) znaczenie

Wander to również czasownik i oznacza wędrować, błąkać się.

c.) zastosowanie

Wander łączy się często z:

- wyrażeniem for hours/for days  (od wielu godzin/dni)

Przykłady:

Kate was lost and she was wandering for hours till someone helped her. – Kate była zagubiona i błąkała się godzinami zanim ktoś jej nie pomógł.

In the past people had been wandering for days before they reached their destination. – W przeszłości ludzie wędrowali przez wiele dni zanim dotarli do miejsca swojej podróży.

We were wandering for hours and suddenly we saw a hut. – Wędrowaliśmy przez godziny I nagle zobaczyliśmy chatkę.

- wyrażeniem zmienić temat, zacząć mówić nie na temat (wander off)

Przykład:

Mr. Jackson, you wandered off the topic again. – Panie Jackson, znowu odszedł pan od tematu.

- z wyrażeniem pogrążyć się w myślach (one’s mind wander)

I wanted to finish reading the book , but my mind started to wander and I couldn’t focus. – Chciałam skończyć czytać książkę, ale moje myśli zaczęły gdzieś wędrować poza mną I nie mogłąm się skupić.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43