Czasowniki angielskie podstawowe: to do, to have, to be - odmiana

Czasowniki 'to do', 'to have' i 'to be' należą do czasowników nieregularnych, to znaczy że nie odmieniają się wedle jednej, ściśle określonej zasady. Stanowią jednak fundament gramatyki języka angielskiego, gdyż oprócz swojego normalnego znaczenia, występują często w roli czasowników posiłkowych jako podstawa różnych czasów gramatycznych i konstrukcji. Poniżej przedstawione zostały odmiany wymienionych wcześniej czasowników.

1. Czasownik 'to be' – być

Odmiana czasownika 'to be' nie jest trudna do zapamiętania. Z wyjątkiem pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej wszędzie mamy 'are'.

positive
I am    (ja jestem)
You are    (ty jesteś)
He is     (on jest)
She is     (ona jest)
It is     (ono jest)

We are    (my jesteśmy)
You are    (wy jesteście)
They are   (oni są)

Czasownik 'to be' zaprzeczamy poprzez dodanie tuż po nim słowa 'not':

negative
I am not   (ja nie jestem)
You are not   (ty nie jesteś)
He is not    (on nie jest)
She is not    (ona nie jest)
It is not    (ono nie jest)

We are not   (my nie jesteśmy)
You are not   (wy nie jesteście)
They are not  (oni nie są)

W praktyce stosowana jest często wersja skrócona powyższej odmiany, czyli tzw. contractions. I tak zamiast pełnej formy 'I am' możemy użyć 'I'm', zamiast 'he is' – 'he's'. Spójrzmy na poniższe zestawienie:

positive
I am = I'm
You are = You're
He is = He's
She is = She's
It is = It's

We are = We're
You are = You're
They are = They're

negative
I am not = I'm not
You are not = You aren't
He is not = He isn't
She is not = She isn't
It is not = It isn't

We are not = We aren't
You are not = You aren't
They are not = They aren't

Przykłady:
I am (I'm) Anna. I am (I'm) thirteen years old and I am (I'm) from Wroclaw. - Jestem Anna. Mam 13 lat i jestem z Wrocławia.
You are (you're) a good student. - Jesteś dobrym uczniem.
He is not (he isn't) my best friend. - On nie jest moim najlepszym przyjacielem.
She is (she's) ten. - Ona ma dziesięć lat.
It's (It is) a bag. - To jest torba.
We are (we're) family. - Jesteśmy rodziną.
You are not (you aren't) nice. - Nie jesteście mili.
They are (they're) my parents. - Oni są moimi rodzicami.

Pytania z czasownikiem 'to be' tworzymy na zasadzie inwersji, czyli zmieniamy szyk wyrazów w zdaniu (czasownik z podmiotem). W pytaniach nie stosujemy contractions (form skróconych).

Tworzenie pytań od podanych zdań twierdzących:

I am a good student - Am I a good student?
You are ok - Are you ok?
She is your sister - Is she your sister?
He is eleven. - Is he eleven?
We are friends. - Are we friends?
You are from Germany. - Are you from Germany?
They are a couple. - Are they a couple?

2. Czasownik 'to have' – mieć

Odmiana czasownika 'to have' wraz ze skróconą wersją (contractions):

positive
I have = I've (ja mam)
You have = you've (ty masz)
He has = he's (on ma)
She has = she's (ona ma)
It has = it's (ono ma)

We have = we've (my mamy)
You have = you've (wy macie)
They have = they've (oni mają)

negative
I have not = I haven't (ja nie mam)
You have not = you haven't (ty nie masz)
He has not  = he hasn't (on nie ma)
She has not = she hasn't (ona nie ma)
It has not  = it hasn't  (ono nie ma)

We have not = we haven't  (my nie mamy)
You have not = you haven't (wy nie macie)
They have not = they haven't  (oni nie mają)

Przykłady:
I have got (I've got) curly hair. - Mam kręcone włosy.
She has got (she's got) blue eyes. - Ona ma niebieskie oczy.
He has not got (he hasn't got) glasses. - On nie ma okularów.
You have got (you've got) a nice face. - Masz miłą twarz.
They have not got (they haven't got) a dog. - Oni nie mają psa.

Pytania z czasownikiem 'to have' tworzymy tak jak w przypadku czasownika 'to be' - na zasadzie inwersji, czyli zmieniamy szyk wyrazów w zdaniu (czasownik z podmiotem):

Have I got curly hair?
Has she got blue eyes?
Has he got glasses?
Have you got a nice face?
Have you got a dog?

3. Czasownik 'to do' – robić

Czasownik 'to do' jest zarówno czasownikiem posiłkowym (służącym do tworzenia form przeczących i pytających w czasach Present Simple i Past Simple). jak i samodzielnym czasownikiem oznaczającym 'robić”.

Odmiana czasownika 'to do':

positive
I do  
You do  
He does   
She does   
It does    

We do   
You do    
They do   

negative + contractions
I do not (don't)  
You do not (don't)
He does not (doesn't)
She does not (doesn't)
It does not (doesn't)

We do not (don't)
You do not (don't)
They do not (don't)

Pytania tworzymy na zasadzie inwersji (zmiany szyku wyrazów):

Do I?
Do you?
Does she / he / it?
Do we / you / they?

Jeśli 'to do' występuje w formie zwykłego czasownika oznaczającego 'robić', to odmieniamy go jak inne czasowniki, czyli np. w pytaniach w czasie Present Simple użyty jest dwa razy:

What do you do in the evening? - Co robisz wieczorem?

Pierwsze 'do' jest tu czasownikiem posiłkowym, drugie oznacza natomiast 'robić'. To samo dzieje się w przykładach poniżej:

What does he do in his free time? - Co on robi w czasie wolnym?
What do they do at the weekend? - Co oni robią w weekend?

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 4 =
dde
2019-09-28 09:19:04
Bardzo pomocne!
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43