Różnica w użyciu czasowników to have i have got

Oba czasowniki to have i have got oznaczają mieć. Różnica pomiędzy nimi polega jednak na ich odmianie gramatycznej.

Twierdzenia- porównania obu czasowników

Singular - liczba pojedyncza

I have great news. = I have got ( I've got ) great news. - Mam dobrą wiadomość.

You have great news. = You have got ( You've got ) great news. - Masz dobrą wiadomość.

She has great news. = She has got ( She's got ) great news. - Ona ma dobrą wiadomość.

He has great news. = He has got ( He's got ) great news. - On ma dobrą wiadomość.

It has great news. = It has got ( It's got ) great news. - Ono ( np. dziecko ) ma dobrą wiadomość.

Plural - liczba mnoga

We have great news. = We have got ( We've got ) great news. - Mamy dobrą wiadomość.

You have great news. = You have got ( You've got ) great news. - Macie dobrą wiadomość.

They have great news. = They have got ( They've got ) great news. - Oni/ one mają dobrą wiadomość.

Przeczenia - porównania obu czasowników

Singular - liczba pojedyncza

I don't have great news. = I have not got ( I haven't got ) great news. - Nie mam dobrej wiadomości.

You don't have great news. = You have not got ( You haven't got ) great news. - Nie masz dobrej wiadomości.

She doesn't have great news. = She has not got ( She hasn't  got ) great news. - Ona nie ma dobrej wiadomości.

He doesn't have great news. = He has not got ( He hasn't got ) great news. - On nie ma dobrej wiadomości.

It doesn't have great news. = It has not got ( It hasn't got ) great news. - Ono ( np. to dziecko ) nie ma dobrej wiadomości.

Plural - liczba mnoga

We don't have great news. = We have not got ( We haven't got ) great news. - Nie mamy dobrej wiadomości.

You don't have great news. = You have not got ( You haven't  got ) great news. - Nie macie dobrej wiadomości.

They don't have great news. = They have not got ( They haven't got ) great news. - Oni/ one nie mają dobrej wiadomości.

Pytania i krótkie odpowiedzi - porównania obu czasowników

Singular - liczba pojedyncza

Do I have great news?  = Have I got great news? - Czy mam dobrą wiadomość?

Yes, I do. / No, I don't. = Yes, I have. / No, I haven't. - Tak, mam. / Nie, nie mam.

Yes, you do. / No, you don't. = Yes, you have. / No, you haven't. - Tak, masz. / Nie, nie masz.

Do you have great news?  = Have you got great news? - Czy masz dobrą wiadomość?

Yes, you do. / No, you don't. = Yes, you have. / No, you haven't. - Tak, masz. / Nie, nie masz.

Yes, I do. / No, I don't. = Yes, I have. / No, I haven't. - Tak, mam. / Nie, nie mam.

Does he have great news?  = Has he got great news? Czy on ma dobrą wiadomość?

Yes, he does. / No, he doesn't. = Yes, he has. / No, he hasn't. - Tak, ma. / Nie, nie ma.

Does she have great news?  = Has she got great news? Czy ona ma dobrą wiadomość?

Yes, she does. / No, she doesn't. = Yes, she has. / No, she hasn't. - Tak, ma. / Nie, nie ma.

Does it have great news?  = Has it got great news? - Czy ono ( np. to dziecko ) ma  dobrą wiadomość?

Yes, it does. / No, it doesn't. = Yes, it has. / No, it hasn't. - Tak, ma. / Nie, nie ma.

Plural - liczba mnoga

Do we have great news?  = Have we got great news? - Czy mamy dobrą wiadomość?

Yes, we do. / No, we don't. = Yes, we have. / No, we haven't. - Tak, mamym. / Nie, nie mamy.

Yes, you do. / No, you don't. = Yes, we have. / No, we haven't. - Tak, macie. / Nie, nie macie.

Do you have great news?  = Have you got great news? - Czy wy macie dobrą wiadomość?

Yes, we do. / No, we don't. = Yes, we have. / No, we haven't. - Tak, mamym. / Nie, nie mamy.

Yes, you do. / No, you don't. = Yes, we have. / No, we haven't. - Tak, macie. / Nie, nie macie.

Do they have great news?  = Have they got great news? - Czy oni / one mają dobrą wiadomość?

Yes, they do. / No, they  don't. = Yes, they have. / No, they haven't. - Tak, oni ( one )mają. / Nie, onie ( one ) nie mają.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43