Phrasal verbs - lista z tłumaczeniem

Lista najbardziej popularnych phrasal verbs z tłumaczeniem ułożona według czasowników.

Phrasal verbs - Be

be about to = be on the point of (być gotowym do)
be off = be absent from (być nieobecnym)
be on = be shown on TV/at the cinema (być pokazywanym)
be over = end (skończyć się)
be up to = ba capable of (być w stanie)

Phrasal verbs - Break

break down = stop working (przestać działać); lose control of feelings (załamać się)
break in = enter by force (włamać się)
break off = end a relationship (zerwać)
break out = begin suddenly (wybuchnąć)
break up = end a relationship; have a break for holidays (zerwać; wyrwać się na wakacje)

Phrasal verbs - Bring

bring about = cause to happen (powodować)
bring back = cause to recall (przywoływać wspomnienia)
bring in = create money (przynosić dochody)
bring round = regain consciousness (odzyskiwać świadomość)
bring up = raise a child (wychowywać dziecko)

Phrasal verbs - Call

call for = need (wymagać)
call in = visit (wpaść do kogoś z odwiedzinami)
call off = cancel (odwołać)
call on sb = pay a visit (złożyć komuś wizytę)
call up = order to join the army (zostać wezwanym do wojska)

Phrasal verbs - Carry

carry off = handle a difficult situation (poradzić sobie)
carry on = continue (kontynuować)
carry out = conduct an experiment/research (przeprowadzać eksperyment/badanie)
carry through = complete successfully (powieść się)

Phrasal verbs - Come

come across = find by chance (natknąć się)
come down with = become ill (zachorować)
come off = succeed (wypalić)
come up to = be up to (sprostać czemuś)
come up with = find an answer/plan/solution (wymyślić)

Phrasal verbs - Cut

cut across = take a shorter way (iść na skróty)
cut back on = reduce (ograniczyć)
cut into = interrupt (przeszkodzić, wciąć się komuś w słowo)
cut off = disconnect (odłączyć)
cut up = cut into small pieces (pokroić)

Phrasal verbs - Do

do up = fasten (zapiąć)
do with = want (chcieć)
do without = live without something (obejść się bez czegoś)

Phrasal verbs - Draw

draw back = be unwilling to fulfil a promise (wycofać się)
draw out = take money out of a bank account (wypłacić pieniądze)
draw up = stop (zatrzymać się)

Phrasal verbs - Fall

fall apart = come into pieces (rozpadać się)
fall behind = fail to keep up with something (zalegać)
fall for = fall in love with sb (zakochać się)
fall out = quarrel (pokłócić się)
fall through = fail (nie powieść się)

Phrasal verbs - Get

get along/on with = be on friendly terms (dobrze się dogadywać)
get back = regain (odzyskać)
get away with = escape punishment (upiec się komuś)
get on = enter (wsiąść)
get up = wstac z łóżka

Phrasal verbs - Give

give away = reveal (ujawnić)
give back = return (oddać)
give in/up = surrender (poddać się)
give off = emit (emitować, wydzielać)
give out = distribute (wydawać)

Phrasal verbs - Go

go away = stop (przestać, odejść)
go in for = take part in (wziąć udział)
go on = continue (kontynuować)
go up = rise (iść do góry, rosnąć)
go without = do without (obejść się bez czegoś)

Phrasal verbs - Hold

hold back = control (kontrolować)
hold on = wait (czekać)
hold up = delay (zatrzymać)

Phrasal verbs - Keep

keep away (from) = stay away (trzymać się z dala)
keep on = continue despite difficulties (kontynuować mimo trudności)
keep up with = continue to be informed (być na bieżąco)

Phrasal verbs - Let

let down = disappoint (zawodzić)
let in = allow somebody to enter a place (wpuszczać)
let on = reveal a secret (wygadać)

Phrasal verbs - Look

look after = take care of (dbać, troszczyć się)
look down on = despise (patrzeć z góry)
look forward to = anticipate (nie móc się doczekać)
look out = be careful (być ostrożnym)
look up = look for something (wyszukiwać)

Phrasal verbs - Make

make for = go towards (iśc w kierunku)
make out = distinguish (rozróżniać)
make up = invent (wymyślać)
make up for = compensate (rekompensować)
make up one's mind = decide (decydować się)

Phrasal verbs - Pass

pass away = die (umrzeć)
pass on = give (przekazywać)
pass out = lose consciousness (stracić przytomność)

Phrasal verbs - Pay

pay back = return money (oddać pieniądze)
pay for = receive punishment (zapłacić za winę, otrzymać karę)
pay off = be profitable (opłacać się)

Phrasal verbs - Pull

pull down = demolish (zburzyć)
pull oneself together = bring one's feelins under control (kontrolować emocje)
pull up = stop (zatrzymać)

Phrasal verbs - Put

put aside = save (odłożyć, oszczędzać pieniądze)
put off = postpone (przełożyć)
put on = dress oneself (ubierać się)
put through = connect by phone (połączyć kogoś telefonicznie)
put up with = tolerate (tolerować)

Phrasal verbs - Run

run after = chase (gonić, ścigać)
run away with = steal (ukraść)
run up = accumulate (nagromadzić)
run down = knock down by vehicle (przejechać)
run out of = be short of something (skończyć się)

Phrasal verbs - See

see off = accompany somebody (odprowadzić kogoś)
see over = inspect (rozejrzeć się)
see through = not to be deceived (przejrzeć kogoś)

Phrasal verbs - Set

set aside = save (odłożyć na specjalną okazję)
set back = hinder (przeszkodzić)
set off = start a journey (wyruszyć w podróż)
set to = start working (zabrać się za)
set up = start a business (założyć biznes)

Phrasal verbs - Stand

stand by = be ready (być w gotowości)
stand for = represent (znaczyć)
stand out = be noticeable (wyróżniać się)
stand up = rise to one's feet (wstać)
stand up to = resist (opierać się)

Phrasal verbs - Take

take after = resemble (przypominać)
take off = remove clothes; leave the ground (ściągać, startować)
take in = understand (zrozumieć)
take on = employ (zatrudniać)
be taken aback = be suprised (być zaskoczonym)

Phrasal verbs - Turn

turn away = refuse admittance (odrzucić przyjęcie kogoś)
turn off = switch off (wyłączyć)
turn out = prove to be (okazać się)
turn to = ask for help (zwrócić się o pomoc)
turn up = arrive (pojawić się)

Phrasal verbs - Wear

wear off = stop gradually (słabnąć)
wear out = exhaust (wyczerpać)

Phrasal verbs - Work

work on = have an effect (działać)
work out = find a solution (znaleźć rozwiązanie)
work up = develop (nabrać)

Polecamy również:

 • Kolokacje angielskie - przykłady

  Kolokacjami nazywamy słowa, które występują często razem. Z drugiej strony słowa, które zwykle ze sobą nie kolokują brzmią w takim zestawieniu nienaturalnie. Nie ma żadnej zasady opisującej tworzenie się kolokacji, trudno zatem odpowiedzieć na pytanie dlaczego niektóre wyrazy tworzą stałe... Więcej »

 • Question tags - język angielski

  Question tags to krótkie pytania używane na końcu zdania w celu potwierdzenia słuszności danej wypowiedzi. Formułowane są za pomocą odpowiedniego czasownika posiłkowego (auxiliary verb) i zaimka osobowego (personal pronoun). Czasownik posiłkowy ma zwykle postać czasownika występującego w zdaniu lub przybiera... Więcej »

 • Idiomy angielskie - przykłady, tłumaczenie

  Idiomy to stałe, typowe dla danego języka, utarte związki wyrazowe. Mogą składać się z kilku słów, których całościowe znaczenie jest inne niż dosłowne znaczenie każdego z nich. Idiomów nie tłumaczymy nigdy słowo po słowie, zwykle są też nieprzetłumaczalne na inne języki. Powodem powstawania... Więcej »

 • Cleft sentences - język angielski

  Cleft sentences to szczególny typ zdań w języku angielskim zaczynających się od zaimka 'it'. Ich funkcją jest zwykle podkreślenie rzeczownika (sprawcę czynności, okoliczności zdarzenia). Wyróżniamy dwa typy cleft sentences. Więcej »

 • Konstrukcja Used to/ Be used to/ Get used to/ Would

  Konstrukcja 'used to' używana jest do opisu zwyczajów, czynności powtarzających się oraz trwałych stanów z przeszłości. 'Be/get used to' oznacza dosłownie 'być w zwyczaju', 'być przyzwyczajonym' i odnosi się do teraźniejszości. Podobnie jak 'used to', 'would' odnosi się do powtarzających się,... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 3 =
osamutu
2019-01-27 11:35:35
kto to tłumaczył ?! albo słownik nawala albo ktos był niespełna rozumu komu wierzć ?
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43