Moc urządzenia

Oblicz moc urządzenia, które w ciągu godziny wykonało pracę W=1800kJ.

Szkoła Podstawowa Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Damian Ekspert eSzkola.pl
11.04.2021 18:35

Czas należy wyrazić w sekundach:
t=1h=3600s
Moc średnia P to iloraz pracy przez czas jej wykonania:
P=\frac{W}{t}=\frac{1800}{3600}=0.5kW=500W

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza