Zaproponuj doświadczenie, którym udowodnisz występowanie kilku grup hydroksylowych w cząsteczce L-altrozy

L-altroza jest aldoheksozą, w której grupa hydroksylowa przy atomie węgla połączonym z grupą aldehydową znajduje się po przeciwnej stronie, niż pozostałe grupy –OH. W oparciu o podane informacje narysuj w projekcji Fishera wzór L-altrozy. Zaproponuj doświadczenie, dzięki któremu wykażesz, że cząsteczka L-altrozy posiada grupy hydroksylowe przy sąsiednich atomach węgla. W tym celu zaproponuj odczynniki i podaj spodziewane obserwacje.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 23:18

Odczynnik: zawiesina wodorotlenku miedzi(II)

Obserwacje: po dodaniu zawiesiny Cu(OH)2 do roztworu L-altrozy, osad uległ rozpuszczeniu i powstał klarowny, szafirowy roztwór

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza