Oblicz zawartość glukozy w badanym roztworze

Do oznaczania zawartości glukozy można wykorzystać miareczkowanie jodometryczne, które polega wkraplaniu do badanego roztworu glukozy mianowanego roztworu jodu. Proces miareczkowania można opisać poniższym równaniem:

C6H12O6 + I2 + NaOH → C6H12O7 + 2 NaI + H2O

Wiedząc, że do zmiareczkowania próbki roztworu o masie 20 g zużyto 120 cm3 0,1M roztworu jodu oblicz masę glukozy w roztworze o masie 600 g z którego pobrano próbkę. Masa molowa glukozy wynosi 180 g/mol. Wynik poda z dokładnością 1 miejsca po przecinku.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 23:44

Zgodnie z równaniem reakcji 1 mol jodu reaguje z molem glukozy. Obliczamy liczbę moli jodu, które były potrzebne do zmiareczkowania próbki o masie 20 g:

nI2 = c×V = 0,1×0,12 = 0,012 mola I2

Obliczamy masę glukozy, która przereagowała z 0,012 mola jodu:

1 mol I2 – 180 g glukozy

0,012 mola I2 – x g glukozy

x = 2,16 g glukozy

W próbce o masie 20 g znajduje się 2,16 g glukozy, zatem w roztworze o masie 600 g znajduje się x:

2,16 g glukozy – 20 g roztworu

x g glukozy – 600 g roztworu

x = 64,8 g

Odpowiedź: W roztworze o masie 600 g znajduje się 64,8 grama glukozy.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza