Zaproponuj doświadczenie, którym rozróżnisz od siebie glukozę i fruktozę

Dysponujesz 2 nieopisanymi pojemnikami zawierającymi glukozę oraz fruktozę. Zaprojektuj doświadczenie, w którym odróżnisz oba te cukry. Narysuj schemat doświadczenia, podaj niezbędne odczynniki, obserwacje oraz wnioski.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 23:22

Odczynniki: wodny roztwór glukozy i fruktozy, woda bromowa, wodorowęglan sodu

Obserwacje: w probówce pierwszej nastąpiło odbarwienie roztworu, w probówce nie zaobserwowano zmian i roztwór pozostał brunatny

Wnisoki: w środowisku alkalicznym nastąpiło utlenienie glukozy do kwasu glukonowego przez brom

 

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: