Osoby związane z geografią

Podaj czego dokonały (z czego są znane) wyróżnione poniżej osoby, mające wkład w rozwój geografii.

 

Eratostenes -

Halford John Mackinder -

Alexander von Humboldt -

Strabon -

Gerard Merkator -

 

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Patryk Ekspert eSzkola.pl
21.01.2021 20:34

Eratostenes - wyznaczył obwód Ziemi. Autor m. in. dzieła Geographica, w której zawarł podstawy geografii fizycznej.

Halford John Mackinder - jeden z ojców geopolityki, a także twórca koncepcji Heartlandu, czyli obszaru nad którym sprawując kontrolę posiada.

Alexander von Humboldt - jeden z ojców nowożytnej geografii. Autor m. in. dzieła Kosmos, w którym opisana została cała wiedza na temat ówczesnego świata.

Strabon - autor starożytnego dzieła Geographica Hypomnemata, w którym opisał wiele definicji i pojęć z zakresu geografii i nauk przyrodniczych, a także opisał kilka znanych ówcześnie krajów.

Gerard Merkator - jeden z prekursorów kartografii. Twórca odwzorowania walcowego, wiernokątnego. Pod koniec XVI wieku wydał zbiór map w formie atlasu - używając jako pierwszy tej nazwy (Germaniae tabule geographicae).

 

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: