Główny układ zgodności tkankowej (MHC)

Znaczenie MHC

Główny układ zgodności tkankowej, nazywany także HLA (ludzkie antygeny leukocytarne) jest szczególnie ważny w medycynie i transplantologii, ponieważ odpowiedzialny jest za procesy odrzucania przeszczepu. Jest to zespół białek, których zadaniem jest prezentacja antygenu limfocytom T. Z tego względu, że białka MHC różnią się znacznie pomiędzy osobnikami, mogą zostać rozpoznane przez limofocyty T cytotoksyczne (Tc) jako białka obce. Prowadzić to może do odrzucenia przeszczepu nawet w ciągu kilu godzin od operacji. Jednak im większa zgodność pomiędzy tkankami dawcy i biorcy tym większa szansa na utrzymanie się przeszczepu.

Klasy MHC oraz ich występowanie

MHC klasy I – obecne są na wszystkich komórkach eukariotycznych organizmu, głównym zadaniem jest obrona przed patogenami,

MHC klasy II – obecne są na komórkach prezentujących antygen,

MHC klasy ­III – są to różne cząsteczki, które różnią się zarówno od MHC klasy I, MHC klasy II oraz od siebie nawzajem.

Budowa cząsteczek MHC

MHC klasy I – zbudowane są z dwóch rodzajów łańcuchów polipeptydowych: α nazywanego łańcuchem ciążkim o raz β2 –mikroglobuliny. Ciężki łańcuch polipeptydowy składa się z trzech domen. Dwie z nich tworzą rowek, który jest najważniejszym elementem budowy, ponieważ w jego obszarze umieszczany jest prezentowany antygen, w postaci białek pociętych na kawałki, które są wraz z rowkiem rozpoznawane przez limfocyty Tc.

MHC klasy II – w tej cząsteczce występują dwa łańcuchy polipeptydowe: α i β. Każdy z nich ma domenę zewnątrzkomórkową. W budowie tej cząsteczki, także występuję rowek pomiędzy domenami, jednak w tym wypadku peptydy pochodzące od patogenów umieszczane w rowku, mogą być większe niż w przypadku cząseczki MHC I. MHC II wyłapuje cząsteczki ze środowiska, w którym się znajduję i następnie wchłaniania je oraz tnie na fragmenty, w strukturach zwanych endosomami a następnie zostają one prezentowane limfocytom T pomocniczym (Th), które z kolei mogą pobudzić limfocyty B. MHC klasy II bierze udział w swoistej odpowiedzi odpornościowej.

Budowa cząsteczki MHC klasy I Główny układ zgodności tkankowej (MHC)
Budowa cząsteczki MHC klasy I

Polecamy również:

 • Odpowiedź immunologiczna – typy

  Wyróżniamy dwa zasadnicze typy odpowiedzi immunologicznej: humoralną i komórkową. W odpowiedzi humoralnej uczestniczą przeciwciała wyprodukowane i uwolnione przez limfocyty typu B, w wyniku reakcji organizmu na wniknięcie do niego konkretnego antygenu. Więcej »

 • Odporność nieswoista – charakterystyka i przykłady

  Odporność nieswoista bywa czasem nazywa wrodzoną lun niespecyficzną. Jest starsza filogenetycznie. Są to mechanizmy ogólne, nieskierowane przeciwko konkretnemu antygenowi, które są mniej precyzyjne od mechanizmów swoistych, ale za to reagują szybko i tworzą pierwszą linię... Więcej »

 • Odporność swoista – charakterystyka i przykłady

  Odpowiedź swoista bywa nazywana nabytą lub specyficzną. Jest młodsza filogenetycznie. Do jej wytworzenia potrzeba upływu określonego czasu, ale cechuje ją silniejsza specyficzność i większa precyzja. Powstaje po kontakcie komórek układu odpornościowego z konkretnym antygenem i jest... Więcej »

 • Rodzaje przeszczepów – charakterystyka

  Układ odpornościowy człowieka potrafi dokładnie odróżnić własne komórki i tkanki od obcych. Dzięki temu jest w stanie obronić się przed „intruzami”, które niszczy stosując różne mechanizmy obronne. Ta właściwość układu immunologicznego, z jednej strony stanowi skuteczną... Więcej »

 • Choroby autoimmunologiczne – objawy, przyczyny, leczenie

  Autoimmunizacja to reakcja obronna organizmu skierowana przeciwko własnym właściwie rozwiniętym komórkom. W każdy organizmie znajduje się pewna ilość komórek autoreaktywnych, czyli takich które są skierowane przeciwko własnym antygenom. Komórki te są niezbędne do prawidłowego... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43