Komórki macierzyste - pozyskiwanie, znaczenie dla medycyny

Jakie kryteria musi spełniać komórka macierzysta?

Aby komórka mogła być uznana za komórkę macierzystą, musi charakteryzować się: potencjałem do nieograniczonej profliferacji (liczby podziałów) oraz zdolnością różnicowania się w komórki innych typów. Istnieją dwa podziały komórek macierzystych. Pierwszy podział jest ze względu na zdolność komórek do różnicowania się a drugi ze względu na ich pochodzenie.

Podział ze względu na zdolność do różnicowania się:

totipotencjalne (omnipotentne) - różnicują się do komórek każdego typu. Omnipotencja oznacza także, że komórki we wczesnych etapach embriogenezy mogą różnicować się w komórki charakterystyczne dla obszaru w embrionie, w którym występują;

pluripotencjalne — różnicują się w każdy typ komórek dorosłego organizmu — tak jak totipotencjalne, ale z wyłączeniem komórek łożyska. Również różnicują się do komórek znajdujących się w rozwoju embrionalnym, tworzących listki zarodkowe: mezodermę, ektodermę, endodermę;

multipotencjalne – różnicują się w różne typy komórek o podobnych właściwościach, w obrębie jednego listka zarodkowego;

unipotencjalne – różnicują się wyłącznie w komórki ściśle określonego typu.

Podział ze względu na pochodzenie komórek macierzystych:

zarodkowe komórki macierzyste (ESC) – mogą być totipotencjalne lub pluripotencjalne, w zależności od stadium rozwoju embrionalnego, z którego pochodzą;

somatyczne komórki macierzyste – np. komórki krwiotwórcze. Obecne zarówno u osób młodych jak i dorosłych. Są pluripotencjalne lub unipotencjalne.

Źródła komórek macierzystych:

• krew pępowinowa;

• krew obwodowa;

• szpik kostny.

Zastosowanie komórek macierzystych w medycynie

Trwają badania nad zastosowaniem ludzkich komórek macierzystych w celu regeneracji uszkodzonych tkanek lub narządów. Wiadomo jednak, że zastosowanie komórek macierzystych pochodzenia zarodkowego, które są pluripotencjalne, prowadzi do tworzenia potworniaków, czyli nowotworów, które w swojej budowie histologicznej zawierają mieszaninę różnych tkanek.

Komórki macierzyste. Obraz mikroskopowy
Obraz mikroskopowy komórek macierzystych

Polecamy również:

  • Podziały komórkowe

    Podział komórki to proces w wyniku, którego komórka macierzysta dzieli się na dwie lub więcej komórek potomnych. Najpierw następuje podział jądra komórkowego - kariokineza, a następnie dzieli się cytoplazma - cytokineza. Więcej »

  • Heterochromatyna - konstytutywna, fakultatywna

    Heterochromatyna jest elementem chromatyny, znajduje się w komórce, w jądrze interfazowym. Szczególną cechą heterochromatyny jest jej ścisłe upakowanie, co przekłada się na ograniczony udział w procesie transkrypcji, a później w ekspresji genów. Głównymi typami heterochromatyny... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24