Budowa błony komórkowej

Każda komórka jest otoczona błoną komórkową (plazmolemmą), która oddziela ją od środowiska zewnętrznego i zapewnia z nim kontakt. Poszczególne składniki komórki są oddzielone od cytoplazmy jedną (siateczka wewnątrzplazmatyczna, aparat Golgiego, wakuola, lizosomy, peroksysomy, glikoksysomy) lub dwiema (jądro komórkowe, mitochondria, chloroplasty) błonami komórkowymi.

Budowa błony komórkowej

Budowę błony najlepiej wyjaśnia model płynnej mozaiki. Wszystkie błony biologiczne zbudowane są z białek i lipidów. Wśród lipidów najwięcej występuje fosfolipidów, które mają charakter polarny – jeden ich koniec dobrze rozpuszcza się w tłuszczach (hydrofobowy ogonek), drugi zaś w wodzie (hydrofilowa główka). Podwójna warstwa odpowiednio ułożonych fosfolipidów (główki na zewnątrz, a ogonki do wnętrza) tworzy podstawę błony. Z strukturą fosfolipidową powiązane są białka błonowe, które mogą pełnić funkcje receptorowe, transportowe lub wzmacniające błonę. Część z nich jest trwale związane z błoną. Są to białka integralne, które mogą przenikać całą błonę, lub występować tylko po jej jednej stronie. Białka peryferyczne przyczepione są do błony za pośrednictwem innych białek błonowych np. poprzez wiązania kowalencyjne.

W błonach występują też inne lipidy np. cholesterol i glikolipidy. Glikolipidy i ich cukrowe reszty tworzą na zewnątrz błony komórek zwierzęcych cieniutką warstwę ochronną glikokaliks, który uczestniczy również w procesach immunologicznych (rozpoznaje ciała obce).

 Budowa błony komórkowej
Budowa błony komórkowej

 

Polecamy również:

  • Funkcje błony komórkowej i właściwości

    Właściowości błon biologicznych: • asymetryczność – każda warstwa ma inny skład i właściwości• płynność i dynamiczność – lipy przemieszczają się wzdłuż błony (dyfuzja boczna) oraz w poprzek (ruch flip-flop –„koziołkowanie” z jednej warstwy do drugiej), im... Więcej »

  • Transport przez błony

    Każda komórka jest układem otawatym, w którym zachodzi ciągła wymiana substancji, energii i informacji między wnętrzem a otoczenie. Transport substancji przez błony biologiczne może odbywać się zgodnie z gradientem stężeń - transport bierny lub wbrew gradientowi i wymaga wówczas... Więcej »

  • Plazmoliza i deplazmoliza

    Plazmoliza jest zjawiskiem zachodzącym w komórkach roślinnych. Polega na odstawaniu protoplastu od ściany komórkowej. Proces ten spowodowany jest utratą wody z wnętrza komórki i zarazem spadku jej jędrności. Więcej »

Komentarze (4)
Wynik działania 2 + 3 =
J
2023-02-26 11:22:43
Faine
Szyszka
2023-02-12 12:31:12
Bardzo przydatny.
twoj stary
2022-04-08 09:01:10
fajne3
ci
2020-11-26 10:30:31
krótki i fajny, dzięki!!!
Ostatnio komentowane
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06
Dziękujemy. Przydało się nam na historię podczas sprawdzianu. ;)
• 2024-03-21 18:20:09