Wiązania kowalencyjne – wzory, przykłady, zadania

Wiązanie kowalencyjne zwane też atomowym powstaje miedzy atomami jednego pierwiastka. Różnica elektroujemności w tym przypadku wynosi więc zero. Tworzone jest pomiędzy niemetalami.

Uwspólniane elektrony bedące tzw wsólnymi parami elektronowymi znajdują się w równej odległości od obydwu rdzeni, ponieważ oddzialywuja z równą siłą. Tworzenie wiąznia kowalencyjnego mozna omówić na podstawie cząsteczki wodoru i azotu. Z prostej analizy wynika że do utworzenia wiązania wodory musza oddać po jednym elektronie, z koleji atomy azotu aby osiągnąc oktet musza uwspólnic po trzy elektrony. Proces tworzenia wiązań przedstawiono ponizej na rysunku 1.

Wiązania kowalencyjne - wzory

Rys 1. Schemat tworzenia wiązań w cząsteczce azotu i wodoru.

 

Za pomoca wzorów Lewisa można przedstawić jedynie wzajemne powiązania elektronów w cząsteczce, brak informacji o rzeczywistym kształcie. Rozpatrując tworzenie takich cząsteczek z uwzględnieniem teorii orbitali molekularnych widać, że atomy wodoru o konfiguracji H 1s1 tworzą orbital molekularny σ poprzez dodanie dwóch orbitali atomowych s. Powstałe wiązanie nazywamy wiązaniem pojedyńczym σ .

 

 W przypadku cząsteczki azotuo konfiguracji  N [He] 2s ^{2} 2p ^{3} powstają trzy wiązania: jedno wiązanie σ w wyniku liniowego nałożenia się orbitali typu p oraz dwa wiązanie π w wyniku bocznego nakładania się orbitali p.

Wiązanie metaliczne powstaje jedynie w metalach i ich stopach. Tworzone jest przez kationy metalu w sieci krystalicznej i zelokalizowane elektrony. Jest to szczególny typ wiązania opisany szerzej w kontescie teorii pasmowej ciał stalych.

Wiązania kowalencyjne - przykłady

Wiązania kowalencyjne niespolaryzowane powstają między atomami tych samych pierwiastków jak np. O _{2} ,N _{2} ,S _{2} .

Wiązania kowalencyjne - zadania

Jaki rodzaj wiązania  występuje w cząsteczce azotu, ile elektronów zostaje uwspónione w celu osiągnięcia oktetu?

Aby rozwiązać takie zadanie należy określić ilość elektronów walencyjnych azotu, ponieważ ma on 5 elektronów i brakuje mu 3 do osiągnięcia oktetu tworzy cząsteczkę o potrójnym wiązaniu.

Komentarze (5)
Wynik działania 3 + 4 =
natka_
2019-02-24 14:50:08
nic a nic się stąd nie dowiedziałam
Gratka
2018-04-16 16:38:01
Trzeba było uważać na lekcjach, a nie teraz czekać na cudowne oświecenie.
solaris
2018-03-26 13:37:54
nic nie dowiedziałqam sie z tego
SZJ
2017-05-22 19:11:56
To jest w gimnazjum... Każdy ma inny tok myślenia, ale twój widocznie jest mniej zorientowany niż innych na dany temat.
jkgnfbdvc
2017-03-19 17:38:10
gupie
Ostatnio komentowane
???
??? • 2020-09-23 19:46:43
nie wiem
linia brzegowa(półwyspy, wyspy, morza i oceany) • 2020-09-23 16:23:59
ez
tak o • 2020-09-23 15:28:13
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19
dzięki wielkie!
xayoo • 2020-09-21 12:24:47