Wiązania spolaryzowane – wzory, przykłady, zadania

Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane  powstaje w wyniku uwspólnienia elektronów pochodzących od dwóch róznych atomów tworzących czasteczke. Wiaznie takie ni wykazuje polaryzacje w kierunku atomu o wyższej elektroujemności , maksymalna różnica w elektroujemności pierwiastków nie powinna przekraczac 1,7 w skali Paulinga. Wiązania miedzy atomami o większej róznicy elektroujemności maja charakter jonowy. Przyjmuje się, że dla takiej wartosci róznicy elektroujemności mamy do czynienia w 51% z wiązaniem jonowym dlatego też, ta wartość wyznacza granice w okreslaniu charakteru wiązania.

 

Polaryzacja oznacza zwiekszenie gęstości elektronowej wokół jądra atomowego o większej elektroujemności czyli o większej zdolności przyciągania ładunku ujemnego, jednoczesnie pozwala to zmniejszyć gestość elektronową wokół atomu o niższej elektroujemności.

Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane - wzory

Tworzenie takiego wiązania można omówic na przykładzie czasteczki HBr.

Rys. 1

Proces tworzenia  wiązania kowalencyjnego można opisać  jako proces nakładania się orbitalu s atomu wodoru oraz orbitalu p atomu bromu. Schemat powstawania takiego orbitalu przedstawia rysunek 1. Ponieważ występuje różnica elektroujemności pierwiastków w cząsteczce prawdopodobieństwo znalezienia elektronu zwiększa się w pobliżu bromu (pierwiastka bardziej elektroujemnego).  W rezultacie bromowodór jest dipolem elektrycznym ponieważ na atomie wodoru tworzy się cząstkowy ładunek dodatni, natomiast na atomie bromu cząstkowy ładunek ujemny. Ładunki  cząstkowe oznaczamy odpowiednio σ- oraz σ+.

Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane - przykłady

P _{4} O _{10} SO _{3} , Cl _{2} O _{7} ,SnOFe(OH) _{3}

Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane - zadania

 W której z wymienioncyh cząsteczek wystepuje wiąznaie jonowe: NaH, Ag _{2} O, HCl, NaCl, B _{2} H _{6} , AlCl _{3} ?

Aby rozwiązać powyższe zadanie  należy porównać wartości elektroujemności wg. Paulinga atomów tworzących cząsteczkę. Jeśli różnica elektroujemności jest mniejsza niż 1.7 to mówimy o wiązaniu kowalencyjnym spolaryzowanym.

Polecamy również:

  • Wiązania jonowe – wzory, przykłady, zadania

    Wiązanie jonowe jest skutkiem przewagi sił elektrostatycznego przyciągania przeciwnie nadładownych jonów (kationów i anionów) nad siłami odpychania jednego ładunku. Kiedy jeden z pierwiastków jest silnie ektroujemny a drugi nie z połączenia ich powstaje substancja stała o wiązaniach... Więcej »

  • Wiązania kowalencyjne – wzory, przykłady, zadania

    Wiązanie kowalencyjne zwane też atomowym powstaje miedzy atomami jednego pieriastka. Równica elektroujemności w tym przypadku wynosi więc zero. Tworzone jest pomiędzy niemetalami. Więcej »

  • Wiązania koordynacyjne – wzory, przykłady, zadania

    Wiązanie koordynacyjne ze wzgledu na efekt końcowy jest tożsame z wiązaniem kowalencyjnym spolaryzowanym. Jednak mechanizm jego powstawania jest całkowicie inny. Wiązanie koordynacyjne nie powstaje na skutek uwspólnienia elektronów. Wiązanie takie jest tworzone pomiędzy atomem pierwiastka... Więcej »

Komentarze (4)
Wynik działania 1 + 4 =
Frixuuu
2022-11-23 16:26:42
Przykład B2H6 jest błedny bo elektroujemność wychodzi 0.1 a jest to w. niespolaryzowane. Plis naprawcze to
Gollum
2021-10-24 11:00:46
Do przykładów wiązań można jeszcze dodać H2O, HCl i HF ;) Pozdrawiam
xd
2021-03-01 13:19:56
po co to jest chyba żeby namieszać w głowie
nick
2020-01-08 17:07:21
bez sensu
Ostatnio komentowane
Dziękuję ????
• 2024-05-27 05:14:55
y
• 2024-05-26 09:41:20
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16