Bioróżnorodność – zagrożenia i ochrona

Szereg działalność człowieka jest zagrożeniem dla różnorodności biologicznej. Do najgroźniejszych zalicza się:

- rolnictwo - uprawa monokultur, stosowanie środków ochrony roślin, ujednolicanie biokrajobrazu, ograniczanie obszarów naturalnych ekosystemów, hodowla zwierząt o niskim zróżnicowaniu genetycznym, chów wsobny,

- leśnictwo - wycinka drzew, nadmierna eksploatacja zasobów leśnych, niszczenie runa leśnego, tworzenie monokultur,

- rybołówstwo i wędkarstwo - przekraczanie możliwości reprodukcyjnych łowisk, wprowadzanie gatunków obcych, inwazyjnych, prowadzenie jednogatunkowych hodowli, zanieczyszczenie wód,

- gospodarka łowiecka - nadmierne pozyskiwanie zwierząt z łowisk, pozbywanie się drapieżników, wprowadzanie gatunków obcych, zaburzanie biocenozy,

- gospodarka wodna i morska - zanieczyszczenia wód lądowych i mórz, nadmierna regulacja rzek, tworzenie progów wodnych, fragmentacja cieków wodnych, nadmierna melioracja,

- zagospodarowanie przestrzenne - niszczenie szlaków migracyjnych zwierząt, fragmentacja środowiska, eksploatacja surowców, urbanizacja.

 

Zachowanie bioróżnorodności ma kluczowe znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu ekosystemów oraz utrzymaniu życia na Ziemii. W celu ochrony różnorodności biologicznej konieczne jest:

- zachowanie możliwie jak najwięcej środowisk naturalnych z ograniczoną działalnością człowieka przez tworzenie obszarów chronionych (rezerwatów, parków), 

- reintrodukcja gatunków rodzimych, wyeliminowanie gatunków inwazyjnych,

- odbudowa zniszczonych ekosystemów,

- przeniesienie gatunków skrajnie zagrożonych wyginięciem do ogrodów zoologicznych,

- tworzenie banków genów, dzięki którym możliwe będzie w przyszłości odtworzenie gatunków wymarłych,

- przeniesienie gatunków zagrożonych do innych ekosystemów.

Polecamy również:

 • Gatunki inwazyjne - przykłady, definicja

  Gatunkami inwazyjnymi są gatunki zarówno roślin jak i zwierząt, które rozprzestrzeniają się na danym terenie naturalnie bądź za pośrednictwem człowieka, powodując zagrożenie dla gatunków występujących w danym miejscu. Gatunki inwazyjne konkurują z gatunkami typowymi dla danego miejsca o niszę... Więcej »

 • Eutrofizacja - czym jest, skutki, zapobieganie

  Proces, którego skutkiem jest wzrost żyzności wód. Polega na dodawaniu do zbiorników wodnych pierwiastków biogennych, głównie fosforu. Spowodowane jest to wzrostem zanieczyszczeń spływających do ujść kanalizacyjnych a następnie do zbiorników wodnych. Zanieczyszczeniami... Więcej »

 • Formy ochrony przyrody w Polsce

  Park narodowy jest to najwyższa forma ochrony przyrody, która obejmuje obszar o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,  naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi. Parki narodowe tworzone są w celu zachowania lub... Więcej »

 • Dziura ozonowa - przyczyny, skutki, zapobieganie

  W atmosferze otaczającej kulę ziemską na wysokości od 20-35 km (maksimum koncentracji na wysokości 23km) występuje warstwa ozonowa (ozonosfera). Jest to powłoka ochronna, w której znajduje się największe zagęszczenie ozonu – odmiany tlenu o trójatomowych cząsteczkach (O3). Choć... Więcej »

 • Kwaśne deszcze – powstawanie, skutki

  Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne o kwaśnym odczynie pH, niższym niż 5,6 (normalnie deszcz jest lekko kwaśny ze względu na obecność w powietrzu dwutlenku węgla, który w reakcji z wodą daje kwas węglowy).  Powstają  one w wyniku reakcji obecnej w atmosferze wody z gazami zanieczyszczającym... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
Bardzo pomocny
• 2023-11-26 12:35:19
Kozak Wytłumaczone
• 2023-11-25 09:56:02
bardzo przydatne
• 2023-11-19 17:39:07
Dzięki za info
• 2023-11-17 15:07:19
nw jeszcze
• 2023-11-17 09:13:02