Eutrofizacja - czym jest, skutki, zapobieganie

Na czym polega eutrofizacja?

Proces, którego skutkiem jest wzrost żyzności wód. Polega na dodawaniu do zbiorników wodnych pierwiastków biogennych, głównie fosforu. Spowodowane jest to wzrostem zanieczyszczeń spływających do ujść kanalizacyjnych a następnie do zbiorników wodnych. Zanieczyszczeniami najczęściej występującymi są: środki chemiczne, detergenty. Z kolei z pól uprawnych wprost do zbiorników wodnych, zmywany deszczem trafia azotskładnik nawozów.

Jakie skutki dla środowiska ma wzrost eutrofizacji?

Kiedy zawartość pierwiastków biogennych w zbiornikach wodnych przekracza dopuszczalne normy, dochodzi do znacznego wzrostu organizmów fitoplanktonowych, które powodują pojawienie się zakwitów. Dochodzi do zwiększenia liczebności sinic, które wytwarzają toksyny uszkadzając w ten sposób faunę znajdującą się w wodzie.

Silny przyrost roślin przy brzegu ogranicza dostęp światła roślinom znajdującym się w głębszych warstwach wody, co prowadzi do zmniejszenia ich wzrostu. Zwierzęta wodne są narażone również na ograniczony dostęp do tlenu, co z kolei prowadzi do zmniejszczenia liczby osobników, często szczególnie ważnych dla zachowania bioróżnorodności.

Jak zapobiegać nadmiernej eutrofizacji?

Metodą stosowaną i skuteczną jest wykorzystanie krążka Secchiego. Jest w kolorze białym i w zależności od widoczności tego krążka oblicza się wskaźnik Carlsona, który umożliwia ocenę zmian zawiesiny w wodzie, w przeciągu określonego czasu. Najważniejszą metodą walki z nadmierną eutrofizacją jest selekcja materiałów odprowadzanych do kanalizacji.

Zakwit sinic w zbiorniku wodnym Eutrofizacja
Zakwit sinic w zbiorniku wodnym

Polecamy również:

 • Wpływ człowieka na środowisko

  Ludzie korzystając z dobrodziejstw środowiska naturalnego stopniowo przyczyniają się do jego zubożenia i niszczenia. Podejmowane przez nich działania mają olbrzymi wpływ na pogorszenie się stanu czystości powietrza, wód, gleb oraz zmniejszenie różnorodności biologicznej organizmów żywych. W... Więcej »

 • Ochrona powietrza, wód i gleb

  Powietrze:• wykorzystywanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (energia wiatru, wody, słońca, geotermalna) – zastępowanie elektrowni opalanych węglem nowoczesnymi elektrowniami wiatrowymi, wodnymi, słonecznymi i geotermalnymi;• wykorzystywanie paliw uwalniających mniejsze ilości... Więcej »

 • Efekt cieplarniany - przyczyny, skutki, zapobieganie

  Promieniowanie słoneczne (o stosunkowo niedużej długości fali) w pewniej mierze odbija się od atmosfery.  Pozostała  jego część przenika przez atmosferę i dociera do powierzchni Ziemi, gdzie zostaje pochłonięta. Ziemia natomiast wysyła energię w postaci promieniowania... Więcej »

 • Kwaśne deszcze – powstawanie, skutki

  Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne o kwaśnym odczynie pH, niższym niż 5,6 (normalnie deszcz jest lekko kwaśny ze względu na obecność w powietrzu dwutlenku węgla, który w reakcji z wodą daje kwas węglowy).  Powstają  one w wyniku reakcji obecnej w atmosferze wody z gazami zanieczyszczającym... Więcej »

 • Dziura ozonowa - przyczyny, skutki, zapobieganie

  W atmosferze otaczającej kulę ziemską na wysokości od 20-35 km (maksimum koncentracji na wysokości 23km) występuje warstwa ozonowa (ozonosfera). Jest to powłoka ochronna, w której znajduje się największe zagęszczenie ozonu – odmiany tlenu o trójatomowych cząsteczkach (O3). Choć... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45