Zapoznaj się z cyklem przemian związków miedzi i zapisz dla nich równania reakcji

Zapoznaj się z cyklem przemian związków miedzi. Zapisz równania reakcji otrzymywania soli miedzi(II) widoczne na rysunku w formie cząsteczkowej oraz w formie jonowej skróconej reakcję oznaczoną literą X.

Szkoła Podstawowa Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 17:43

Równanie reakcji otrzymywania siarczanu(VI) miedzi(II):

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Równanie reakcji otrzymywania chlorku miedzi(II):

Cu(OH)2 + 2 HCl → CuCl2 + 2 H2O

Równanie reakcji otrzymywania siarczanu(VI) miedzi(II):

Cu2+ + 2 OH- → Cu(OH)2

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: