Sposób odżywiania się zwierząt

Zwierzęta są organizmami cudzożywnymi co oznacza, że w przeciwieństwie do organizmów samożywnych nie są w stanie samodzielnie wytworzyć pokarmu (nie przeprowadzają fotosyntezy). Korzystają więc z materii organicznej wyprodukowanej przez autotrofy, z której syntezują własne związki.

Ze względu na wielkość pobieranego pokarmu zwierzęta możemy podzielić na:

1. mikrofagi – pobierają niewybiórczo bardzo drobne cząstki pokarmowe, które zagęszczają przed wprowadzenie do przewodu pokarmowego (odcedzają go z wody), funkcje filtrującą mogą spełniać wici i rzęski komórek nabłonkowych (np. choanocytów gąbek), skrzela (np. u małży) czy specjalne narządy filtrujące (fiszbiny płetwala);

2. makrofagi – pobierają wybiórczo duże cząstki pokarmowe, które rozdrabniają (rozdrabniacze np. pies, winniczek) lub połykają w całości (połykacze np. węże);

3. płynożercy – pobierają pokarm w postaci płynów, mają wyspecjalizowane aparaty gębowe (np. kolibry pobierające soki roślinne, czy pająk, który wysysa strawione tkanki ofiary); przedstawicielami płynożerców są też pasożyty żyjące kosztem innym organizmów, z których czerpią pokarm (np. pijawki, kleszcze czy wszy żywiące się krwią);

Ze względu na różnorodność pobieranego pokarmu zwierzęta możemy podzielić na :

1. stenofagi – pobierają jeden rodzaj pokarmu np. koala, panda wielka;

2. euryfagi – pobierają różnorodny pokarm np. świnia;

Ze względu na rodzaj pobieranego pokarmu zwierzęta możemy podzielić na:

1. mięsożerców – odżywiają się mięsem innych zwierząt, wyróżniamy:

drapieżców – polują na swoje ofiary np. wilk, ryś;

Wilk szary

Wilk szary/Chris Muiden (24.11.2006)/commons.wikimedia.org

padlinożerców –ich pokarm stanowi padlina np. hiena, sęp; (najczęściej padlinożercy są równocześnie drapieżnikami);

Hiena

Hiena/JerryFriedman (28.06.2008)/commons.wikimedia.org

2. roślinożerców – odżywiają się roślinami np. saran, zając;

Sarna

Sarna/Przykuta (05.2007)/commons.wikimedia.org

3. wszystkożerców – ich pokarm stanowią zarówno rośliny jak i zwierzęta np. niedźwiedź, świnia;

Niedźwiedź brunatny
Niedźwiedź brunatny

4. glebo- i mułożerców – połykają glebę lub muł, a następnie trawią szczątki organiczne w nich zawarte (np. dżdżownica); glebo- i mułożercy to saprofagi, czyli organizmy odżywiające się martwą materią organiczną;

Dżdżownica

Dżdżownica/Michael Linnenbach (16.02.2005)/commons.wikimedia.org

 

Polecamy również:

 • Rozwój zarodkowy i rozmnażanie zwierząt

  Rozmnażanie zwierząt Zwierzęta mogą rozmnażać się w zarówno w sposób płciowy jak i bezpłciowy. W rozmnażaniu bezpłciowym nowy osobnik postaje z osobnika macierzystego, jest więc identyczny genetycznie z osobnikiem rodzicielskim.  Więcej »

 • Bezkręgowce

  Bezkręgowce są sztuczną jednostką systematyczną łączącą często niespokrewnione ze sobą typy zwierząt. Grupa ta została wyróżniona w opozycji do kręgowców, które w przeciwieństwie do bezkręgowców posiadają kręgosłup. Więcej »

 • Strunowce

  Strunowce stanowią bardzo zróżnicowany typ zwierząt zamieszkujących we wszystkich środowiskach (w wodach słodkich i słonych, na lądzie a niektóre nawet w powietrzu). Są to zwierzęta wtórouste, dwuboczne symetrycznie. W ich rozwoju występują trzy listki zarodkowe a jamą ciała jest celoma. Więcej »

 • Choroby wirusowe zwierząt - nosówka, pryszczyca

  Niektóre choroby wirusowe dotyczą wyłącznie zwierząt. Jest to szczególnie groźne gdy choroba wirusowa dotyka zwierząt hodowlanych, wówczas dochodzi do dużych strat w gospodarstwach. Skutecznym sposobem walki z chorobami wirusowymi zwierząt jest poznanie ich przyczyny oraz objawów, dzięki... Więcej »

 • Chemotaksja - definicja, przykłady

  Chemotaksja to pojęcie, które odnosi się do organizmu lub komórek zdolnych do samodzielnego ruchu w odpowiedzi na bodźce chemiczne. Termin ten stosuje się w odniesieniu do gamet, a także do komórek układu odpornościowego, które pod wpływem chemokin kierują się w wyznaczone miejsce.... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 5 =
nic
2018-04-12 17:59:27
spoko materiał
Ostatnio komentowane
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23