Regulacja osmotyczna zwierząt

Równowaga wodno-elektrolitowa jest jednym z warunków utrzymania homeostazy organizmu. Zwierzęta żyjące w różnych środowiskach muszą mierzyć się z różnymi zagrożeniami, co wymusiło u nich wykształcenie odmiennych mechanizmów obronnych i procesów regulacyjnych gospodarkę osmotyczną.

Ryby słodkowodne narażone są na natężony napływ osmotyczny wody (ciało ryb jest hipertoniczne względem otoczenia), prowadzący m.in. do utraty soli z organizmu. Z tego powodu ryby musiały wykształcić takie mechanizmy, jak aktywne pobieranie soli przez komórki chlorkowe zlokalizowane w skrzelach oraz intensywną filtrację kłębuszkową.

Ryby słonowodne z kolei muszą przeciwdziałać osmotycznej utracie wody, ponieważ ich płyny ustrojowe są hipotoniczne względem otoczenia. Dlatego też u ryb zamieszkujących morza i oceany obserwuje się zdolność do aktywnego usuwania soli przez skrzela oraz ograniczeni wydalania wody w moczu.

Zwierzęta żyjące na lądzie są narażone praktycznie wyłącznie na nadmierną utratę wody, z tego względu wykształciły szereg cech temu przeciwdziałających jak nieprzepuszczalna dla wody rogowa skóra gadów lub wydalanie kwasu moczowego jako głównego produktu przemiany materii. Kwas moczowy jest gorzej rozpuszczalny w wodzie niż mocznik i amoniak, przez co możliwa jest większa resorpcja wody.

Polecamy również:

 • Rozwój zarodkowy i rozmnażanie zwierząt

  Rozmnażanie zwierząt Zwierzęta mogą rozmnażać się w zarówno w sposób płciowy jak i bezpłciowy. W rozmnażaniu bezpłciowym nowy osobnik postaje z osobnika macierzystego, jest więc identyczny genetycznie z osobnikiem rodzicielskim.  Więcej »

 • Sposób odżywiania się zwierząt

  Zwierzęta są organizmami cudzożywnymi co oznacza, że w przeciwieństwie do organizmów samożywnych nie są w stanie samodzielnie wytworzyć pokarmu (nie przeprowadzają fotosyntezy). Korzystają więc z materii organicznej wyprodukowanej przez autotrofy, z której syntezują własne związki. Więcej »

 • Bezkręgowce

  Bezkręgowce są sztuczną jednostką systematyczną łączącą często niespokrewnione ze sobą typy zwierząt. Grupa ta została wyróżniona w opozycji do kręgowców, które w przeciwieństwie do bezkręgowców posiadają kręgosłup. Więcej »

 • Strunowce

  Strunowce stanowią bardzo zróżnicowany typ zwierząt zamieszkujących we wszystkich środowiskach (w wodach słodkich i słonych, na lądzie a niektóre nawet w powietrzu). Są to zwierzęta wtórouste, dwuboczne symetrycznie. W ich rozwoju występują trzy listki zarodkowe a jamą ciała jest celoma. Więcej »

 • Choroby wirusowe zwierząt - nosówka, pryszczyca

  Niektóre choroby wirusowe dotyczą wyłącznie zwierząt. Jest to szczególnie groźne gdy choroba wirusowa dotyka zwierząt hodowlanych, wówczas dochodzi do dużych strat w gospodarstwach. Skutecznym sposobem walki z chorobami wirusowymi zwierząt jest poznanie ich przyczyny oraz objawów, dzięki... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19