Układy krążenia u zwierząt

Układ krwionośny odpowiada za transport tlenu, substancji odżywczych, produktów przemiany materii i cząsteczek aktywnych biologicznie (np. hormonów). U zwierząt można wyróżnić dwa główne rodzaje uorganizowania układu krwionośnego - w formie układu otwartego lub układu zamkniętego.

Otwarty układ krwionośny występuje u większości zwierząt tj. u szkarłupni, mięczaków (poza głowonogami) i stawonogów. W układzie otwartym krew miesza się z limfą, dlatego określana jest ona mianem hemolimfy. W układzie otwartym hemolimfa krąży częściowo po naczyniach krwionośnych a częściowo w jamie ciała. U stawonogów hemolimfa znajduje się w hemocelu, czyli wolnych przestrzeniach jamy ciała.

Układ krążenia wstężnicy

Zamknięty układ krwionośny jest uznawany za formę wyższą wobec układu otwartego. Cechuje się większym zorganizowaniem — krew przemieszcza się w nim wyłącznie w przeznaczonych do tego przeznaczonych tj. naczyniach krwionośnych. Nie ma również możliwości mieszania się z limfą. Zamknięty układ krwionośny występuje u wszystkich kręgowców oraz głowonogów, wstężnic, pierścienic i  bezczaszkowców.

Polecamy również:

 • Rozwój zarodkowy i rozmnażanie zwierząt

  Rozmnażanie zwierząt Zwierzęta mogą rozmnażać się w zarówno w sposób płciowy jak i bezpłciowy. W rozmnażaniu bezpłciowym nowy osobnik postaje z osobnika macierzystego, jest więc identyczny genetycznie z osobnikiem rodzicielskim.  Więcej »

 • Sposób odżywiania się zwierząt

  Zwierzęta są organizmami cudzożywnymi co oznacza, że w przeciwieństwie do organizmów samożywnych nie są w stanie samodzielnie wytworzyć pokarmu (nie przeprowadzają fotosyntezy). Korzystają więc z materii organicznej wyprodukowanej przez autotrofy, z której syntezują własne związki. Więcej »

 • Bezkręgowce

  Bezkręgowce są sztuczną jednostką systematyczną łączącą często niespokrewnione ze sobą typy zwierząt. Grupa ta została wyróżniona w opozycji do kręgowców, które w przeciwieństwie do bezkręgowców posiadają kręgosłup. Więcej »

 • Strunowce

  Strunowce stanowią bardzo zróżnicowany typ zwierząt zamieszkujących we wszystkich środowiskach (w wodach słodkich i słonych, na lądzie a niektóre nawet w powietrzu). Są to zwierzęta wtórouste, dwuboczne symetrycznie. W ich rozwoju występują trzy listki zarodkowe a jamą ciała jest celoma. Więcej »

 • Choroby wirusowe zwierząt - nosówka, pryszczyca

  Niektóre choroby wirusowe dotyczą wyłącznie zwierząt. Jest to szczególnie groźne gdy choroba wirusowa dotyka zwierząt hodowlanych, wówczas dochodzi do dużych strat w gospodarstwach. Skutecznym sposobem walki z chorobami wirusowymi zwierząt jest poznanie ich przyczyny oraz objawów, dzięki... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
Hejka
• 2023-03-28 17:50:28
;'
• 2023-03-28 17:07:50
to przetlumacz te zdania na polski a nie takie pisanie bez sensu by cos dalej wytlumaczyc
• 2023-03-26 12:31:24
Ok
• 2023-03-25 17:47:03
Git
• 2023-03-23 20:24:42