Charakterystyka płazińców

Stwórz krótki opis płazińców uwzględniają takie informacje jak:
- środowisko życia
- tryb życia
- cechy morfologiczne

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
24.04.2020 11:04

Płazińce w większości prowadzą pasożytniczy tryb życia i obecne są w narządach wewnętrznych żywicieli, natomiast występują też płazińce drapieżne, których środowiskiem życia jest głównie woda. Posiadają ciało pokryte nabłonkiem, które jest długie i spłaszczone. W zależności od prowadzonego trybu życia ich nabłonek może mieć rzęski lub ich nie posiadać. U drapieżnych płazińców nabłonek jest urzęsiony, dzięki czemu zapewnia on możliwość poruszania się w wodzie, dodatkowo pokryty jest śluzem pełniącym ochronę oraz zmniejszającym opór wody. U płazińców pasożytniczych nabłonek chroni przed strawieniem przez żywiciela. 

Dzięki! 3
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza