Wzrost i rozwój roślin okrytnonasiennych

Poprzez wzrost organizmu określamy proces podziału komórek oraz wydłużania. Na rozwój organizmu składają się podziały komórek, wydłużanie się komórek oraz ich różnicowanie się. Ontogeneza to przemiany anatomiczne oraz fizjologiczne od momentu powstania w wyniku rozmnażania do śmierci osobnika.

Zarodek - budowa, stany spoczynku, przygotowanie do kiełkowania

Zarodek rośliny zbudowany jest z jednego lub dwóch liścieni, zawiązka korzenia oraz zawiązka pędu. Zarodek u roślin nasiennych rozwija się do pewnego momentu a następnie wchodzi w stan spoczynku. Takim określeniem nazywamy zatrzymanie wzrostu, rozwoju oraz przemian metabolicznych zarodka. Spoczynek można podzielić na względny oraz bezwzględny.
Nasiono wchodzi w stan spoczynku względnego wtedy, gdy warunki środowiska są niedogodne. Przyczyną może być np. susza, zbyt niska temperatura, brak dostępu do światła.
Spoczynek względny ustępuje w momencie pojawienia się warunków odpowiednich dla zarodka. Drugi rodzaj spoczynku - bezwzględny wynika z mechanizmów wewnętrznych zarodka. Może to być regulacja hormonalna a także czynniki specyficzne dla danego gatunku. Często do tego rodzaju spoczynku dochodzi kiedy łupina nasienna jest zbyt gruba i uniemożliwia przedostanie się do zarodka tlenu, co z kolei uniemożliwia przeprowadzenie procesu oddychania. Do przerwania tego spoczynku dochodzi w momencie uszkodzenia łupiny nasiennej czyli tzw. Skaryfikacji. Kiedy dojdzie do przerwania spoczynku następuje kiełkowanie nasion.

Wyróżnia się następujące fazy kiełkowania:

1. Faza pęcznienia; inaczej zwana fazą imbibicji, intensywne pobieranie wody oraz pęcznienie nasiona, wzrost oddychania.
2. Faza kataboliczna; uruchomienie materiałów zapasowych, synteza niezbędnych fitohormonów, pęknięcie łupiny nasiennej, pojawienie się korzenia i łodyżki
3. Faza anaboliczna; rozwijanie liści oraz synteza nowych składników komórkowych.

Rodzaje kiełkowania:

Kiełkowanie epigeiczne (nadziemne) występuje gdy z korzenia zarodkowego wydłuża się hipokotyl dzięki czemu liścienie zostają wzniesione nad powierzchnie gleby.

W kiełkowaniu hipogeicznym (podziemnym) najpierw wydłuża się epikotyl a liścienie pozostają pod ziemią.

 

Kiełki słonecznika
Kiełki słonecznika

Polecamy również:

 • Cykl rozwojowy okrytonasiennych

  Dojrzały sporofit rośliny okrytonasiennej wytwarza kwiaty, które zazwyczaj są obupłciowe (co oznacza, że zawierają zarówno słupek jak i pręciki). Gametofit męski rozwija się wewnątrz mikrospory czyli ziarna pyłku. Więcej »

 • Kwiat

  Kwiaty są organami charakterystycznymi dla roślin okrytonasiennych (choć u nagonasiennych termin kwiatu jest często używany na określenie kłosów zarodnionośnych). Więcej »

 • Owoc

  Owoc jest organem charakterystycznym dla roślin okrytonasiennych (powstaje po zapłodnieniu). Składa się z owocni oraz ukrytych w jej wnętrzu nasion. Więcej »

 • Rośliny dnia krótkiego i długiego

  Rośliny podobnie jak zwierzęta posiadają swój zegar biologiczny. Jedną z reakcji roślin uwarunkowaną posiadaniem tego mechanizmu jest reakcja rośliny na zmianę okresów światła i ciemności w ciągu doby, to zjawisko nazywane jest fotoperiodyzmem. Natomiast okres oddziaływania światła na rośliny i... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06