Układ immunologiczny człowieka – budowa

Układ odpornościowy zwany tez układem immunologicznym zbudowany jest z:

tkanki tworzącej narządy limfatyczne takie jak: szpik kostny, grasica, śledziona, węzły chłonne;
komórek odpornościowych swobodnie krążących w płynach ciała: limfocytów T i B, komórek plazmatycznych, granulocytów i makrofagów oraz wydzielanych przez nie związków (przeciwciała, cytokiny);
naczyń limfatycznych.

Układ odpornościowy jest zdolny do rozpoznania  obcych komórek i skierowania przeciwko nim odpowiedzi immunologicznej. Dzięki niemu nasz organizm może zwalczać infekcje, wywołane przez drobnoustroje (wirusy, bakterie, pierwotniaki), a także rozwijające się w jego obrębie pasożyty. Ponadto komórki odpornościowe usiłują stawić czoła nowotworom, choć w tym przypadku walka jest bardzo trudna i niestety często przegrana. Układ odpornościowy, broniąc się przed intruzami utrudnia dokonanie przeszczepów, a niekiedy reakcje obronne kieruje przeciwko własnym prawidłowo rozwiniętym komórkom (choroby autoimmunizacyjne).

Słownik podstawowych pojęć stosowanych w immunologii:

Antygeny – obce dla organizmu substancje, które wywołują reakcje immunologiczną.

Alergeny – rodzaj antygenów (np. kurz, sierść, pyłki traw), które po wniknięciu do organizmu wywołuje reakcję alergiczną.

Bazofile  - komórki, które uczestniczą w reakcji anafilaktycznej (magazynują histaminę); zdolne do fagocytozy.

Cytokiny – białka, które powodują wzrost, namnażania oraz pobudzenie komórek biorących udział w reakcji odpornościowej.

Eozynofile – komórki odpowiedzialne za zabijanie niektórych pasożytów; zdolne do fagocytozy.

Komórki NK (Natural Kiler) – komórki odpowiedzialne za zabijanie komórek nowotworowych i zainfekowanych wirusem.

Limfocyty B – komórki odpowiedzialne za rozpoznawanie antygenów, różnicują się w plazmocyty.

Limfocyty Th (pomocnicze) – komórki, które wspomagają odpowiedź immunologiczną i produkują cytokiny.

Limfocyty Ts (surpresorowe) – komórki, które hamują odpowiedź immunologiczną i produkują cytokiny.

Limfocyty Tc (cytotoksyczne) – komórki odpowiedzialne za zabijanie komórek docelowych.

Monocyty, Makrofagi (komórki żerne) - komórki odpowiedzialne za zabijanie mikroorganizmów oraz innych obcych ciał; produkują cytokiny; zdolne do fagocytozy.

Neutrofile – komórki odpowiedzialne za zabijanie mikroorganizmów, zdolne do fagocytozy.

Plazmocyty – komórki odpowiedzialne za produkcję przeciwciał (powstają z limfocytów B).

Przeciwciała – wytwarzane przez plazmocyty (zaktywowane limfocyty typu B) glikoproteiny osoczna, które wiążą się antygenami.

Reakcja immunologiczna – uruchomienie przez organizm mechanizmów mających na celu unieszkodliwienie lub zniszczenie określonego antygenu.

Polecamy również:

 • Odpowiedź immunologiczna – typy

  Wyróżniamy dwa zasadnicze typy odpowiedzi immunologicznej: humoralną i komórkową. W odpowiedzi humoralnej uczestniczą przeciwciała wyprodukowane i uwolnione przez limfocyty typu B, w wyniku reakcji organizmu na wniknięcie do niego konkretnego antygenu. Więcej »

 • Odporność nieswoista – charakterystyka i przykłady

  Odporność nieswoista bywa czasem nazywa wrodzoną lun niespecyficzną. Jest starsza filogenetycznie. Są to mechanizmy ogólne, nieskierowane przeciwko konkretnemu antygenowi, które są mniej precyzyjne od mechanizmów swoistych, ale za to reagują szybko i tworzą pierwszą linię... Więcej »

 • Odporność swoista – charakterystyka i przykłady

  Odpowiedź swoista bywa nazywana nabytą lub specyficzną. Jest młodsza filogenetycznie. Do jej wytworzenia potrzeba upływu określonego czasu, ale cechuje ją silniejsza specyficzność i większa precyzja. Powstaje po kontakcie komórek układu odpornościowego z konkretnym antygenem i jest... Więcej »

 • Rodzaje przeszczepów – charakterystyka

  Układ odpornościowy człowieka potrafi dokładnie odróżnić własne komórki i tkanki od obcych. Dzięki temu jest w stanie obronić się przed „intruzami”, które niszczy stosując różne mechanizmy obronne. Ta właściwość układu immunologicznego, z jednej strony stanowi skuteczną... Więcej »

 • Choroby autoimmunologiczne – objawy, przyczyny, leczenie

  Autoimmunizacja to reakcja obronna organizmu skierowana przeciwko własnym właściwie rozwiniętym komórkom. W każdy organizmie znajduje się pewna ilość komórek autoreaktywnych, czyli takich które są skierowane przeciwko własnym antygenom. Komórki te są niezbędne do prawidłowego... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42