Rodzaje przeszczepów – charakterystyka

Układ odpornościowy człowieka potrafi dokładnie odróżnić własne komórki i tkanki od obcych. Dzięki temu jest w stanie obronić się przed „intruzami”, które niszczy stosując różne mechanizmy obronne. Ta właściwość układu immunologicznego, z jednej strony stanowi skuteczną ochrona, z drugiej zaś utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia dokonanie przyczepów. Reakcja organizmu na przeszczepione tkanki ma formę odpowiedzi swoistej, a u jej źródła leży odmienność genetyczna oraz wytwarzanie swoistych antygenów określanych mianem kompleksu MHC lub antygenów zgodności tkankowej. Antygeny te umożliwiają limfocytom T rozpoznanie obcych ciał, w tym przeszczepianych tkanek i narządów, a tym samym powodują odrzucanie przeszczepów.

Wyróżniamy następujące rodzaje przeszczepów:

Przeszczep autogeniczny (autologiczny) – dokonywany w obrębie jednego osobnika, polega na przeniesieniu własnej tkanki lub narządu w inne miejsce np. przeszczep skóry po oparzeniach; tak przeszczepiane tkanki nie są odrzucane i przyjmują się na stałe.
Przeszczep syngeniczny (izogeniczny) – dokonywany jest pomiędzy osobnikami identycznymi genetycznie, u człowieka sytuacja taka ma miejsce tylko w przypadku bliźniąt jednojajowych; tak przeszczepione tkanki również nie są odrzucane.
Przeczep allogeniczny – dokonywany jest pomiędzy osobnikami tego samego gatunku, ale odmiennymi genetycznie; są to zazwyczaj przeszczepy narządów u ludzi, którzy mają podobne, ale nie identyczne genotypy; przyjęcie narządu zależy przede wszystkim od stopnia podobieństwa genetycznego, a więc pokrewieństwa – dlatego też dawców szuka się w obrębie najbliżej rodziny.
Przeszczep ksenogeniczny – dokonywany jest pomiędzy osobnikami należącymi do różnych gatunków; jest on najczęściej odrzucany ze względu na dużą odmienność genetyczną dawcy i biorcy.

Polecamy również:

 • Odpowiedź immunologiczna – typy

  Wyróżniamy dwa zasadnicze typy odpowiedzi immunologicznej: humoralną i komórkową. W odpowiedzi humoralnej uczestniczą przeciwciała wyprodukowane i uwolnione przez limfocyty typu B, w wyniku reakcji organizmu na wniknięcie do niego konkretnego antygenu. Więcej »

 • Odporność nieswoista – charakterystyka i przykłady

  Odporność nieswoista bywa czasem nazywa wrodzoną lun niespecyficzną. Jest starsza filogenetycznie. Są to mechanizmy ogólne, nieskierowane przeciwko konkretnemu antygenowi, które są mniej precyzyjne od mechanizmów swoistych, ale za to reagują szybko i tworzą pierwszą linię... Więcej »

 • Odporność swoista – charakterystyka i przykłady

  Odpowiedź swoista bywa nazywana nabytą lub specyficzną. Jest młodsza filogenetycznie. Do jej wytworzenia potrzeba upływu określonego czasu, ale cechuje ją silniejsza specyficzność i większa precyzja. Powstaje po kontakcie komórek układu odpornościowego z konkretnym antygenem i jest... Więcej »

 • Choroby autoimmunologiczne – objawy, przyczyny, leczenie

  Autoimmunizacja to reakcja obronna organizmu skierowana przeciwko własnym właściwie rozwiniętym komórkom. W każdy organizmie znajduje się pewna ilość komórek autoreaktywnych, czyli takich które są skierowane przeciwko własnym antygenom. Komórki te są niezbędne do prawidłowego... Więcej »

 • Główny układ zgodności tkankowej (MHC)

  Główny układ zgodności tkankowej, nazywany także HLA ( ludzkie antygeny leukocytarne) jest szczególnie ważny w medycynie i transplantologii, ponieważ odpowiedzialny jest za procesy odrzucania przeszczepu. Jest to zespół białek, których zadaniem jest prezentacja antygenu limfocytom T. Z... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 2 =
adhd
2015-12-28 16:48:19
dziekuje bardzo przydatne
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19