Udział gruntów leśnych oraz użytków rolnych w województwach

Oblicz udziały gruntów leśnych oraz użytków rolnych w województwach. Wskaż, które z nich posiada największy łączny ich udział.

Udział gruntów leśnych oraz użytków rolnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
10.04.2022 13:57

Aby obliczyć udział gruntów poszczególnych rodzajów, należy postępować według poniższego wzoru (zarówno dla gruntów leśnych jak i użytków rolnych):

Powierchnia ogólna - 100%

Udział gruntów leśnych - X%

X = Udział gruntów leśnych*100%/Powierzchnia ogólna


Udział gruntów leśnych oraz użytków rolnych w województwach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS


Po dokonaniu obliczeń należy zsumować udziały gruntów leśnych oraz użytków rolnych dla wszystkich województw.

Tym samym, największy łączny udział gruntów powyższych rodzajów posiada województwo lubelskie (94%) - co jest w głównej mierze spowodowane bardzo wysokim udziałem użytków rolnych.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza