Oblicz powierzchnię obszarów prawnie chronionych

Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli oblicz, które województwo posiada największy udział obszarów prawnie chronionych (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe) na swoim terenie oraz wskaż, które województwo posiada największy, a które najmniejszy udział obszarów prawnie chronionych w ogólnej powierzchni tych obszarów w Polsce.

Tabela. Powierzchnia ogólna oraz powierzchnia obszarów prawnie chronionych w województwach oraz w kraju w roku 2018

Nazwa Powierzchnia ogólna [ha] Powierzchnia obszarów prawnie chronionych [km2]
Polska 31269610 101823,56
Dolnośląskie 1994670 3715,31
Kujawsko-Pomorskie 1797134 5824,82
Lubelskie 2512246 5699,09
Lubuskie 1398793 5366,51
Łódzkie 1821895 3557,98
Małopolskie 1518279 8045,07
Mazowieckie 3555847 10563,59
Opolskie 941187 2595,30
Podkarpackie 1784576 8012,85
Podlaskie 2018702 6388,99
Pomorskie 1832193 6021,22
Śląskie 1233309 2719,28
Świętokrzyskie 1171050 7614,73
Warmińsko-Mazurskie 2417347 11285,01
Wielkopolskie 2982650 9430,66
Zachodniopomorskie 2289732 4983,14

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
25.04.2020 14:59

W pierwszym etapie należy obliczyć udział obszarów prawnie chronionych w każdym województwie. W tabeli przedstawiono dane dla powierzchni ogólnej województw w hektarach [ha], natomiast powierzchnię obszarów prawnie chronionych w kilometrach kwadratowych [km2] - zatem musimy najpierw przeliczyć powierzchnię obszarów prawnie chronionych z km2 na ha.

Na przykładzie województwa dolnośląskiego:

skoro 1 km= 100 ha to,

3715,31 km2*100 = 371 531 ha

 

Po przeliczeniu powierzchni obszarów prawnie chronionych na hektary, obliczamy następnie ich udział w powierzchni ogólnej województw.

Na przykładzie województwa dolnośląskiego:

1 994 670 ha - 100%

371 531 ha - X%

X = 371 531*100/1 994 670

X = 18,63

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w województwie dolnośląskim wynosi 18,63% ogólnej powierzchni

Po dokonaniu obliczeń dla każdego województwa można wskazać, że największy udział obszarów prawnie chronionych posiada województwo świętokrzyskie (65,03%).


W drugim etapie należy obliczyć udział obszarów prawnie chronionych na terenie każdego województwa w ogólnej powierzchni tych obszarów na terenie Polski, aby wskazać, które województwo posiada największy, a które najmniejszy udział krajowy.

Na przykładzie województwa dolnośląskiego:

10 182 356 ha - 100%

371 531 ha - X%

X = 371 531*100/10 182 356

X = 3,65

Województwo dolnośląskie posiada 3,65% udziału obszarów prawnie chronionych w ogólnej ich powierzchni w Polsce.

Największy udział krajowy obszarów prawnie chronionych posiada województwo warmińsko-mazurskie (11,08%), najmniejszy zaś województwo opolskie (2,55%).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza