Dzień polarny i noc polarna

Podaj w jakim okresie na biegunie północnym trwa noc polarna, a w jakim okresie trwa dzień polarny. Napisz czym jest i skąd wynika to zjawisko.

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
13.02.2023 12:45

W okolicach bieguna północnego noc polarna trwa w okresie od września do marca, natomiast dzień polarny trwa od marca do września.

Zjawisko nocy polarnej oznacza permanentny okres braku wschodu Słońca - co oznacza nieustanną noc. Zjawisko dnia polarnego dotyczy tego samego zjawiska, z tą różnicą, że Słońce w ogóle nie zachodzi (w niektórych częściach świata zjawisko to określa się mianem tzw. białych nocy). Sytuacja ta wynika wprost z ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca. Ziema obraca się wokół własnej osi pod kątem ok. 23,5 stopni (czyli w pochyleniu). Konsekwencją tego położenia jest naprzemienny brak doświetlenia przez Słońce jednego z biegunów, w zależności od położenia Ziemi na orbicie względem Słońca (od pory roku).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza