Liczby pierwsze i liczby złożone

W teorii liczb niezmiernie ważne jest zagadnienie liczb pierwszych i złożonych. Są to pojęcia zarazem bardzo elementarne - jest je w stanie zrozumieć nawet amator nie zajmujący się matematyką na codzień - jak i wysoce zaawansowane - znajdowanie liczb pierwszych jest jednym z najważniejszych obecnie problemów analizowanych przez zawodowych matematyków.

 

Liczbę nazywamy liczbą pierwszą jeśli jest podzielna jedynie przez 1 i przez samą siebie.

Liczbę nazywamy liczbą złożoną jeśli ma jakiś jeszcze podzielnik oprócz 1 i samej siebie.

 

Przykład:

34 - ta liczba nie jest liczbą pierwszą, bo jest podzielna przez 2.

37 - jest liczbą pierwszą, bo dzieli się tylko przez 1 i przez samą siebie.

 

Odnośnie liczb pierwszych przyjmowana jest następująca umowa: liczba 1 nie jest liczbą pierwszą.

 

Kilka początkowych liczb pierwszych to: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, ...

Stojące pomiędzy nimi liczby są liczbami złożonymi: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, ...

Polecamy również:

 • Cechy podzielności liczb

  Z podzielnością liczb wiążą się następujące zasady: Liczba jest podzielna przez 2 jeśli jej ostatnia cyfra jest... Więcej »

 • Największy wspólny dzielnik

  W zagadnieniach związanych z podzielnością liczb wygodnie jest posługiwać się pojęciem największego wspólnego dzielnika (NWD). Największym wspólnym dzielnikiem dwóch liczb nazywamy największą liczbę naturalną dzielącą obie te liczby. Więcej »

 • Najmniejsza wspólna wielokrotność

  Zagadnieniem bliźniaczym do największego wspólnego dzielnika jest znajdowanie najmniejszej wspólnej wielokrotności (NWW). Najmniejszą wspólną wielokrotnością dwóch liczb nazywamy najmniejszą liczbę naturalną, której dzielnikami są te liczby. Pojęcie to można uogólnić dla... Więcej »

 • Reszta z dzielenia

  W zagadnieniach związanych z podzielnością istotne miejsce zajmuje reszta z dzielenia. Dzielenie liczb całkowitych może przebiegać na dwa sposoby, z resztą oraz bez reszty. Więcej »

 • Pozycyjne systemy liczbowe

  System liczbowy to ogół zasad dotyczących zapisu i nazewnictwa liczb. Jeśli zapis i nazwy zależą od pozycji, na której zapisana jest cyfra danej liczby, to system nazywany jest pozycyjnym. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43