Oblicz, jak długo prowadzono proces elektrolizy

Oblicz, ile sekund prowadzono proces elektrolizy wiedząc, że w trakcie procesu na katodzie wydzieliło się 4,48 dm3 wodoru w warunkach normalnych, a natężenie prądu elektrycznego było równe 4 A. Załóż, że proces zachodził z 100% wydajnością, a stała Faradaya wynosi 96500 C.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 20:57

Obliczenie, jaką masę stanowi wydzielona objętość wodoru:

22,4 dm3 – 2 g/mol wodoru

4,48 dm3 – x g

x = 0,4 g H2

Zapisanie równania połówkowego:

2H+ + 2e → H2

Z równania reakcji wynika, że wymianie uległy 2 mole elektronów. Odczytujemy z tablic chemicznych masę pierwiastkowego wodoru (2 g/mol) i podstawiamy dane do wzoru wynikającego z II prawa Faradaya:

k =  \frac{M _{mol} }{n \times F}

k =  \frac{2}{2 \times 96500} = 1,04 \times 10 ^{-5}  \frac{g}{C}

Obliczamy czas prowadzonej elektrolizy podstawiając dane do przekształconego wzoru wynikającego z I prawa Faradaya:

m = k \times I \times t

t =  \frac{m}{k \times I}

t =  \frac{0,4}{1,04 \times 10 ^{-5}  \times 4} = 9615 s

 

Odpowiedź: Proces elektrolizy trwał 9615 sekund.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza