Objętość sześcianu

Dane są trzy sześciany o długościach krawędzi 3 cm, 4 cm i 5 cm. Jaką długość ma krawędź sześcianu, którego objętość jest równa sumie objętości danych sześcianów? Zapisz obliczenia. 

Szkoła Podstawowa Matematyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Weronika Ekspert eSzkola.pl
03.08.2022 09:13

Obliczmy objętości podanych sześcianów:

V_{1}=3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^{3} = 27cm^{3}

V_{2}=4^{3}=64cm^{3}

V_{3}=5^{3}=125cm^{3}

Suma powyższych objętości wynosi 27 + 64 + 125 = 216

A zatem, jaka liczba podniesiona do potęgi trzeciej, da nam 216? Jest to 4. A zatem szukany sześcian ma krawędź długości 4cm.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza