Zapisz wyrażenie używając symboli matematycznych

Zapisz w postaci wyrażenia:

a) kwadrat sumy liczb a i b
b) różnica sześcianów liczb a i b
c) kwadrat sumy kwadratów liczb a i b
d) suma odwrotności sześcianów liczb a i b
e) odwrotność sumy sześcianów liczb a i b

Szkoła Podstawowa Matematyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Weronika Ekspert eSzkola.pl
10.07.2020 17:53

Przypomnijmy sobie zasadę, iż w matematyce wszystkie wyrażenia czytamy "od tyłu", tzn. zaczynamy od działania, które wykonujemy na końcu.

a) kwadrat sumy liczb a i b

    Najpierw wspomniany jest kwadrat, a zatem będzie on ostatnim wykonywanym działaniem: ()2. Co wpiszemy w nawias? Kolejne działanie, którym jest suma, czyli dodawanie: (a + b)2. Co kończy nasz przykład,

b) różnica sześcianów liczb a i b

    Podobnie jak poprzednio zaczynamy od ostatniego działania, którym jest różnica:   _  -  _. Potem następują sześciany liczb a i b, a zatem otrzymujemy: a3 - b3

c) kwadrat sumy kwadratów liczb a i b

    Zaczynamy od kwadratu, czyli drugiej potęgi: ()2. Następnie mamy sumę: (_ + _)2 i ostatecznie kwadraty liczb a i b: (a2 + b2)2.

d) suma odwrotności sześcianów liczb a i b

    Zaczynamy od sumy: _ + _, następnie odwrotności i od razu możemy zapisać, co będzie się znajdowało w mianowniku ułamków, są to sześciany liczb a i b: \frac{1}{a^{3}} + \frac{1}{b^{3}}

e) odwrotność sumy sześcianów liczb a i b
    Ten przykład wydaje się być podobny do poprzedniego, jednak zobaczymy, że jest on tak naprawdę przykładem, w którym kolejność słów ma znaczenie. Rozpoczynami tym razem od odwrotności: \frac{1}{?}, następnie mamy sumę sześcianów liczb a i b: \frac{1}{a^{3}+b^{3}}.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza