Środki stylistyczne

Spośród podanych środków stylistycznych utwórz pary synonimiczne (takie, które pełnią tę samą funkcję).

animizacja; personifikacja; pomniejszenie; hiperbolizacja; przenośnia; wyolbrzymienie; uosobienie; ożywienie; onomatopeja; metafora; wyraz dźwiękonaśladowczy

 

 

 

Liceum Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Natalia Ekspert eSzkola.pl
01.05.2020 20:36

Środki stylistyczne nazywane są również tropami, czyli nietypowymi użyciami wyrazów dzięki ich przeksztaceniom. W polszczyźnie funkcjonują zabiegi, które mają to smao znaczenie i skutek, choć inną nazwę:

 

animizacja - ożywienie (to nadanie przedmiotom marwtym lub pojęciom abstrakcyjnym cech istot żywych)

personifikacja - uosobienie (to nadanie zwierzętom, przedmiotom, zjawiskom czy ideom cech typowo ludzkich)

hiperbolizacja - wyolbrzymienie (to przedstawienie cech przedmiotu, osoby lub zjawiska w sposób przerysowany, przesadzony)

onomatopeja - wyraz dźwiękonaśladowczy (to taki sposób dobierania wyrazów, by swoim brzmieniem naśladowały dane zjawisko)

metafora - przenośnia (to takie zestawienie wyrazów, które w tym połączeniu zyskują całkiem nowe znaczenie, niźli każdy z nich osobno)

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza