Animizacja

Definicja

Inaczej nazywana ożywieniem, jest środkiem stylistycznym, polegającym na nadaniu cech istot żywych przedmiotom nieożywionym. Uznajemy ją za odmianę metafory.

Przedmiotami ożywionymi mogą być bardzo konkretne elementy (pochodzące ze świata przyrody lub wyprodukowane przez człowieka), ale także pojęcia abstrakcyjne.

Animizacja jest zabiegiem o szerokim zasięgu stylistycznym, można spotkać ją w wielu rodzajach wypowiedzi, choć najczęściej w poezji lirycznej oraz w literaturze dla dzieci.

Odmiany

Odmianami animizacji są: antropomorfizacja (nadanie przedmiotom wybranych cech ludzkich) i personifikacja (przedstawienie przedmiotów bezpośrednio w postaci ludzkiej ze wszystkimi jej cechami).

Pojęciem zbliżonym do animizacji jest animalizacja – polega na nadaniu cech zwierzęcych przedmiotom i pojęciom abstrakcyjnym, a czasami i ludziom.

Przykłady

Widzę otchłań, co skomląc w gęstwinie się miota.

                                               Bolesław Leśmian, Otchłań

Ciepła ciemność na ramionach się oprze / jest dobrotliwym zwierzęciem milczenia / ogromna i powolna.

                                                                                              Krzysztof Kamil Baczyński, Z nocy

Polecamy również:

 • Alegoria

  Termin alegoria wywodzi się z języka starogreckiego i oznacza ‘mówienie o czymś w przenośni, obrazowo’. Używany jest głównie w dziedzinie sztuk plastycznych i literatury i odnosi się do obrazu lub słowa przedstawiającego pojęcie, myśl lub ideę za pomocą obrazu o charakterze symbolicznym,... Więcej »

 • Aliteracja

  Aliteracją nazywamy powtórzenie jednakowych układów głoskowych na początkach kolejnych wersów lub wyrazów ze sobą sąsiadujących – jest to jeden ze sposobów instrumentacji głoskowej. Więcej »

 • Anafora

  To środek stylistyczny, polegający na celowym powtórzeniu tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych części wypowiedzi. Mogą to być wersy, zdania albo kolejne strofy. Najczęściej występuje w poezji i sztuce oratorskiej. Więcej »

 • Antonimy - definicja, zastosowanie

  Termin antonim pochodzi z języka greckiego i oznacza ‘przeciw imieniu’ (anti – „przeciw”, onoma – „imię”). Więcej »

 • Antropomorfizm - definicja, zastosowanie

  Antropomorfizacja jest środkiem stylistycznym, który polega na nadaniu przedmiotom nieożywionym ludzkich cech. Mogą to być zarówno cechy fizyczne jak i psychiczne. Jako przedmioty nieożywione rozumiemy np. składniki przyrody, kosmosu lub takie, które zostały wyprodukowane przez człowieka). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20