Hiperbola

Definicja

Środek stylistyczny polegający na wyolbrzymieniu, uwydatnieniu cech wybranych zjawisk, przedmiotów, osób lub wręcz zastąpienie tych cech innymi. Inaczej nazywamy ją przesadnią. Hiperbolizacja może obejmować ilość, rozmiar, stosunek emocjonalny do przedmiotu opisu.

Funkcja i zastosowanie

Hiperbola wykorzystywana jest w celu wywarcia wrażenia u odbiorcy lub spotęgowania wywołanego wrażenia. Może występować w dwóch funkcjach: pomniejszenia lub powiększenia. Najczęściej stosuje się hiperbolę do porównania wyższego stopnia cechy wybranego obiektu z daną cechą np. coś może być ciemniejsze niż noc (która sama w sobie jest ciemna).

Środek ten popularny jest  w wystąpieniach publicznych, w debacie, posługują się nim także slogany polityczne czy reklamowe. Od strony teoretycznej hiperbolę definiuje retoryka, ale także językoznawstwo i teoria literatury.

Przykłady

Przykłady z języka potocznego:

wylać morze łez (zamiast ‘wylać dużo łez’)

pomiot szatana (zamiast ‘bardzo zły człowiek’)

oszalały ze złości (zamiast ‘zdenerwowany’ lub ‘zły’)

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
Tom will be as tall as Peter. (Tom był taki wysoki jak Peter.)?????????? Poprawcie to.
ola • 2020-12-01 21:29:44
zgadzam sie z SzYmOn 'em
123456890 • 2020-12-01 14:26:43
Długi a potzrebuje na ściąge
dawidkk12 • 2020-11-30 19:46:21
elo 320
ter • 2020-11-30 18:48:32
To bardzo łatwo.
Ja to ktoś. • 2020-11-30 16:42:53