Hiperbola

Definicja

Środek stylistyczny polegający na wyolbrzymieniu, uwydatnieniu cech wybranych zjawisk, przedmiotów, osób lub wręcz zastąpienie tych cech innymi. Inaczej nazywamy ją przesadnią. Hiperbolizacja może obejmować ilość, rozmiar, stosunek emocjonalny do przedmiotu opisu.

Funkcja i zastosowanie

Hiperbola wykorzystywana jest w celu wywarcia wrażenia u odbiorcy lub spotęgowania wywołanego wrażenia. Może występować w dwóch funkcjach: pomniejszenia lub powiększenia. Najczęściej stosuje się hiperbolę do porównania wyższego stopnia cechy wybranego obiektu z daną cechą np. coś może być ciemniejsze niż noc (która sama w sobie jest ciemna).

Środek ten popularny jest  w wystąpieniach publicznych, w debacie, posługują się nim także slogany polityczne czy reklamowe. Od strony teoretycznej hiperbolę definiuje retoryka, ale także językoznawstwo i teoria literatury.

Przykłady

Przykłady z języka potocznego:

wylać morze łez (zamiast ‘wylać dużo łez’)

pomiot szatana (zamiast ‘bardzo zły człowiek’)

oszalały ze złości (zamiast ‘zdenerwowany’ lub ‘zły’)

Polecamy również:

 • Alegoria

  Termin alegoria wywodzi się z języka starogreckiego i oznacza ‘mówienie o czymś w przenośni, obrazowo’. Używany jest głównie w dziedzinie sztuk plastycznych i literatury i odnosi się do obrazu lub słowa przedstawiającego pojęcie, myśl lub ideę za pomocą obrazu o charakterze symbolicznym,... Więcej »

 • Aliteracja

  Aliteracją nazywamy powtórzenie jednakowych układów głoskowych na początkach kolejnych wersów lub wyrazów ze sobą sąsiadujących – jest to jeden ze sposobów instrumentacji głoskowej. Więcej »

 • Anafora

  To środek stylistyczny, polegający na celowym powtórzeniu tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych części wypowiedzi. Mogą to być wersy, zdania albo kolejne strofy. Najczęściej występuje w poezji i sztuce oratorskiej. Więcej »

 • Animizacja

  naczej nazywana ożywieniem, jest środkiem stylistycznym, polegającym na nadaniu cech istot żywych przedmiotom nieożywionym. Uznajemy ją za odmianę metafory. Więcej »

 • Antonimy - definicja, zastosowanie

  Termin antonim pochodzi z języka greckiego i oznacza ‘przeciw imieniu’ (anti – „przeciw”, onoma – „imię”). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43