Eufemizm

Definicja

Jest to jeden wyraz lub figura stylistyczna, zastępująca słowo lub zwrot, który nie może być użyty ze względu na obyczaje kulturowe, religijne, cenzurę, poprawność polityczną czy normy towarzyskie. Eufemizm musi mieć przynajmniej jedną cechę wspólną ze słowem lub zwrotem, które zastępuje. Powinien wywoływać raczej pozytywne lub neutralne wrażenia, odczucia.

Sposób tworzenia eufemizmów

Istnieje kilka sposobów tworzenia eufemizmów:

- przez aluzję i dwuznaczności – dotyczy to zwłaszcza tematów seksualnych, które w wielu kulturach są objęte tabu

- przez abstrakcję i metafory

- za pomocą zmian fonetycznych

- przez peryfrazę – zastąpienie wyrazu szeregiem innych wyrazów

- przez litoty – czyli zaprzeczenia antonimów np. niemądry zamiast głupi

Polecamy również:

 • Alegoria

  Termin alegoria wywodzi się z języka starogreckiego i oznacza ‘mówienie o czymś w przenośni, obrazowo’. Używany jest głównie w dziedzinie sztuk plastycznych i literatury i odnosi się do obrazu lub słowa przedstawiającego pojęcie, myśl lub ideę za pomocą obrazu o charakterze symbolicznym,... Więcej »

 • Aliteracja

  Aliteracją nazywamy powtórzenie jednakowych układów głoskowych na początkach kolejnych wersów lub wyrazów ze sobą sąsiadujących – jest to jeden ze sposobów instrumentacji głoskowej. Więcej »

 • Anafora

  To środek stylistyczny, polegający na celowym powtórzeniu tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych części wypowiedzi. Mogą to być wersy, zdania albo kolejne strofy. Najczęściej występuje w poezji i sztuce oratorskiej. Więcej »

 • Animizacja

  naczej nazywana ożywieniem, jest środkiem stylistycznym, polegającym na nadaniu cech istot żywych przedmiotom nieożywionym. Uznajemy ją za odmianę metafory. Więcej »

 • Antonimy - definicja, zastosowanie

  Termin antonim pochodzi z języka greckiego i oznacza ‘przeciw imieniu’ (anti – „przeciw”, onoma – „imię”). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
Dziękuję ????
• 2024-05-27 05:14:55
y
• 2024-05-26 09:41:20
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16