Eufemizm

Definicja

Jest to jeden wyraz lub figura stylistyczna, zastępująca słowo lub zwrot, który nie może być użyty ze względu na obyczaje kulturowe, religijne, cenzurę, poprawność polityczną czy normy towarzyskie. Eufemizm musi mieć przynajmniej jedną cechę wspólną ze słowem lub zwrotem, które zastępuje. Powinien wywoływać raczej pozytywne lub neutralne wrażenia, odczucia.

Sposób tworzenia eufemizmów

Istnieje kilka sposobów tworzenia eufemizmów:

- przez aluzję i dwuznaczności – dotyczy to zwłaszcza tematów seksualnych, które w wielu kulturach są objęte tabu

- przez abstrakcję i metafory

- za pomocą zmian fonetycznych

- przez peryfrazę – zastąpienie wyrazu szeregiem innych wyrazów

- przez litoty – czyli zaprzeczenia antonimów np. niemądry zamiast głupi

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
???
??? • 2020-09-23 19:46:43
nie wiem
linia brzegowa(półwyspy, wyspy, morza i oceany) • 2020-09-23 16:23:59
ez
tak o • 2020-09-23 15:28:13
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19
dzięki wielkie!
xayoo • 2020-09-21 12:24:47