Parafraza - definicja, zastosowanie

Definicja

Jest to środek stylistyczny polegający na dość swobodnym przerobieniu tekstu literackiego, przez innego autora. Przeróbka ta zazwyczaj modyfikuje lub rozwija treść tekstu oryginalnego, przy czym jego główny sens zostaje zachowany. Twórca parafrazy dąży do przekształcenia motywów pochodzących z pierwowzoru, przy podtrzymaniu licznych podobieństw, które jednoznacznie wskazują na źródło modyfikacji.

Zastosowanie i przykłady

Parafrazy najczęściej spotykamy w poezji, często w poetyckich przekładach utworów obcojęzycznych np. przekłady fragmentów Biblii autorstwa Jana Kochanowskiego i Czesława Miłosza (Księga Psalmów). Inną parą obrazującą mechanizm parafrazy są wiersze Ignacego Krasickiego Hymn do miłości ojczyzny i Monachomachia:


Hymn do miłości ojczyzny

Święta miłości kochanej Ojczyzny,

czują cię tylko umysły poczciwe!

Dla ciebie zjadłe smakują trucizny

Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.[...]


Monachomachia

Wdzięczna miłości kochanej szklenice!

Czuje cię każdy, i słaby, i zdrowy;

Dla ciebie miłe są ciemne piwnice,

Dla ciebie znośna duszność i ból głowy,[...]

Polecamy również:

 • Alegoria

  Termin alegoria wywodzi się z języka starogreckiego i oznacza ‘mówienie o czymś w przenośni, obrazowo’. Używany jest głównie w dziedzinie sztuk plastycznych i literatury i odnosi się do obrazu lub słowa przedstawiającego pojęcie, myśl lub ideę za pomocą obrazu o charakterze symbolicznym,... Więcej »

 • Aliteracja

  Aliteracją nazywamy powtórzenie jednakowych układów głoskowych na początkach kolejnych wersów lub wyrazów ze sobą sąsiadujących – jest to jeden ze sposobów instrumentacji głoskowej. Więcej »

 • Anafora

  To środek stylistyczny, polegający na celowym powtórzeniu tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych części wypowiedzi. Mogą to być wersy, zdania albo kolejne strofy. Najczęściej występuje w poezji i sztuce oratorskiej. Więcej »

 • Animizacja

  naczej nazywana ożywieniem, jest środkiem stylistycznym, polegającym na nadaniu cech istot żywych przedmiotom nieożywionym. Uznajemy ją za odmianę metafory. Więcej »

 • Antonimy - definicja, zastosowanie

  Termin antonim pochodzi z języka greckiego i oznacza ‘przeciw imieniu’ (anti – „przeciw”, onoma – „imię”). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
Dziękuję ????
• 2024-05-27 05:14:55
y
• 2024-05-26 09:41:20
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16