Symbol

Definicja

Środek stylistyczny stanowiący motyw, znak lub zespół znaków występujący w danym dziele. Jest oznaczeniem treści, które nie zostały zawarte w utworze bezpośrednio, wprost. Posiada jedno znaczenie dosłowne oraz kilka znaczeń metaforycznych, ukrytych. Symbol jest przeciwieństwem alegorii, którą odczytuje się zawsze jednoznacznie – w przypadku symbolu istnieje pewne dowolność interpretacji.

Funkcja i cechy

Symbol ma za zadanie sygnalizować odbiorcy znaczeń ukrytych w utworze. Odczytywany jest w kontekście treści całego dzieła i posiada charakter tajemniczy, nieoczywisty i zagadkowy. Artyści chętnie posługują się symbolami w celu wyrażenia głębszych treści utworu.

Występowanie

Wykorzystanie symboli było szczególnie popularne wśród modernistów i symbolistów, jako podstawowy środek ekspresji. Często spotykamy je w sztuce Wschodu, a w Europie upowszechniły się w epoce średniowiecza i baroku. Twórcy mieli w ten sposób sugerować istnienie tajemniczej i niejednoznacznej strony natury. Niektórymi twórcami chętnie korzystającymi z symboli byli Bolesław Leśmian, Stanisław Wyspiański, Charles Baudelaire, Stephan Mallarme czy Maurice Maeterlinck.

Przykłady

Jednym z popularnych w polskiej literaturze motywów jest taniec, posiadający ciekawą symbolikę. W Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza taniec zamyka treść całego dzieła. W Polonezie biorą udział wszyscy bohaterowie występujący w utworze – tańczą ze sobą przedstawiciele szlachty, młodzież, ziemianie. Ten wspólnotowy taniec pokazuje, że wszyscy Polacy, wszystkie warstwy społeczne i ugrupowania polityczne mogą się ze sobą zjednoczyć. Taniec zbliża bohaterów do siebie, a obraz ten niesie za sobą wizję świetlanej przyszłości z zgodzie i porozumieniu. Podobny motyw występuje również w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej czy w Weselu Stanisława Wyspiańskiego.

Polecamy również:

 • Alegoria

  Termin alegoria wywodzi się z języka starogreckiego i oznacza ‘mówienie o czymś w przenośni, obrazowo’. Używany jest głównie w dziedzinie sztuk plastycznych i literatury i odnosi się do obrazu lub słowa przedstawiającego pojęcie, myśl lub ideę za pomocą obrazu o charakterze symbolicznym,... Więcej »

 • Aliteracja

  Aliteracją nazywamy powtórzenie jednakowych układów głoskowych na początkach kolejnych wersów lub wyrazów ze sobą sąsiadujących – jest to jeden ze sposobów instrumentacji głoskowej. Więcej »

 • Anafora

  To środek stylistyczny, polegający na celowym powtórzeniu tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych części wypowiedzi. Mogą to być wersy, zdania albo kolejne strofy. Najczęściej występuje w poezji i sztuce oratorskiej. Więcej »

 • Animizacja

  naczej nazywana ożywieniem, jest środkiem stylistycznym, polegającym na nadaniu cech istot żywych przedmiotom nieożywionym. Uznajemy ją za odmianę metafory. Więcej »

 • Antonimy - definicja, zastosowanie

  Termin antonim pochodzi z języka greckiego i oznacza ‘przeciw imieniu’ (anti – „przeciw”, onoma – „imię”). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06