Anafora

Definicja

To środek stylistyczny, polegający na celowym powtórzeniu tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych części wypowiedzi. Mogą to być wersy, zdania albo kolejne strofy. Najczęściej występuje w poezji i sztuce oratorskiej.

Zastosowanie i występowanie

Anafora służy wzmocnieniu siły wypowiedzi, należy zatem do ekspresywnej funkcji językowej (por. funkcje językowe wg. Romana Jacobsona). Anafora dużą popularnością cieszyła się w epoce baroku (w poezji dworskiej służyła poetom uzyskaniu tak pożądanego konceptu). Zwolennikiem anafory był zwłaszcza Jan Andrzej Morsztyn czy Daniel Naborowski.

Ciekawy przykładem jest barokowy wiersz Naborowskiego pt. Do Anny, gdzie powtórzony zostaje związek wyrazowy „z czasem”:

Z czasem wszytko przemija, z czasem bieżą lata,

Z czasem państw koniec idzie, z czasem tego świata.

Za czasem stawa dowcip i rozum niszczeje,

Z czasem gładkość, uroda, udatność wiotszeje.

Z czasem kwitnące łąki krasy ostradają,

Z czasem drewa zielone z liścia opadają.

Z czasem burdy ustają, z czasem krwawe boje,

Z czasem żal i serdeczne z czasem niepokoje.

Z czasem noc dniowi, dzień zaś nocy ustępuje,

Czasowi zgoła wszytko na świecie hołduje.

Szczyra miłość ku tobie, Anno, me kochanie,

Wszytkim czasom na despekt nigdy nie ustanie.

Polecamy również:

 • Alegoria

  Termin alegoria wywodzi się z języka starogreckiego i oznacza ‘mówienie o czymś w przenośni, obrazowo’. Używany jest głównie w dziedzinie sztuk plastycznych i literatury i odnosi się do obrazu lub słowa przedstawiającego pojęcie, myśl lub ideę za pomocą obrazu o charakterze symbolicznym,... Więcej »

 • Aliteracja

  Aliteracją nazywamy powtórzenie jednakowych układów głoskowych na początkach kolejnych wersów lub wyrazów ze sobą sąsiadujących – jest to jeden ze sposobów instrumentacji głoskowej. Więcej »

 • Animizacja

  naczej nazywana ożywieniem, jest środkiem stylistycznym, polegającym na nadaniu cech istot żywych przedmiotom nieożywionym. Uznajemy ją za odmianę metafory. Więcej »

 • Antonimy - definicja, zastosowanie

  Termin antonim pochodzi z języka greckiego i oznacza ‘przeciw imieniu’ (anti – „przeciw”, onoma – „imię”). Więcej »

 • Antropomorfizm - definicja, zastosowanie

  Antropomorfizacja jest środkiem stylistycznym, który polega na nadaniu przedmiotom nieożywionym ludzkich cech. Mogą to być zarówno cechy fizyczne jak i psychiczne. Jako przedmioty nieożywione rozumiemy np. składniki przyrody, kosmosu lub takie, które zostały wyprodukowane przez człowieka). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53